εγώ, ο κανένας (Χρ. Βατούσιος, ανέκδοτο ποίημα)

ΕΓΩ, Ο ΚΑΝΕΝΑΣ

Κανένας αιφνιδιασμός

Καμία τυχαία σύλληψη

Τίποτα συνημμένο, κανείς συνδυασμός

Αφανή, αδιόρατα σύμπαντα

Καμία υπόθεσις, κανενός συμβάντος

Καλλίτερα τώρα’  θα έλεγες

Συλλάβετέ τον ανέκραξες
και
φάνηκα μέσα απ’ τα στήθη σου
να
τρεμοπαίζω τον έρωτα με την αθανασία

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΒΑΤΟΥΣΙΟΣ