Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη

Κ ο σ μ ά ς Ψ υ χ ο π α ί δ η ς

24grammata.com/ free ebook
[κατέβασέτο]

( Π α ν ε π ι σ τ η μ ι α κ έ ς Π α ρ α δ ό σ ε ι ς )
Α Θ Η Ν Α 1 9 8 9
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Οι παραδόσεις αυτές απευθύνονται σε φοιτητές των κοινωνικών επιστημών που βρίσκονται στην αρχή των σπουδών τους και αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα το πρόβλημα σύνδεσης του πολιτικού φαινομένου και των πολιτικών διαδικασιών με ιστορικά, οικονομικά και κοινωνιολογικά προβλήματα, τα οποία μελετούν. Το κείμενο προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει τον αναγνώστη σε προβλήματα ενότητας των κοινωνικών επιστημών και να τονίσει την αξιολογική βάση, την ιστορικότητα του περιεχομένου και τον κριτικό χαρακτήρα των επιστημών αυτών. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται σε θέματα πολιτικής θεωρίας (ιδιαίτερα θεωρίας της δημοκρατίας) και θεωρίας του Κράτους. Στο τέλος παρατίθεται ενδεικτικός κατάλογος “θεματικών ενοτήτων” από κλασικά κείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σεμιναριακή εργασία Στο Παράρτημα Κειμένων παρατίθενται αποσπάσματα από κείμενα των Τ. Hobbes και J. Locke καθώς και η μετάφραση της αμερικανικής “Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας” του 1776.
Σημειώνουμε ότι το τμήμα II αυτών των παραδόσεων (“Η έννοια της Πολιτικής”) έχει δημοσιευθεί στην συλλογή “Αντί Εισαγωγής στις Κοινωνικές Επιστήμες” εκδ. Αν. Σάκκουλας, Αθήνα, Κομοτηνή 1986.

24grammata.com/ free ebook
[κατέβασέτο]
ΚΟΣΜΑΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΗΣ (1944-2004)

Ο Κοσμάς Ψυχοπαίδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1944, σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, από όπου έλαβε το πτυχίο Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές Πολιτικής Θεωρίας και Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Φρανκφούρτης. Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος του Πανεπιστημίου της Φρανκφούρτης και Υφηγητής (Habilitation) του Πανεπιστημίου του Γκέτινγκεν. Δίδαξε ως υφηγητής και αργότερα ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Γκέτινγκεν. Στη συνέχεια επέστρεψε στην Ελλάδα ως καθηγητής στο Πάντειο και μετέπειτα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Από τη δεκαετία του 1960 εντάχθηκε στην Αριστερά, την οποία υπηρέτησε κατά κύριο λόγο στον χώρο της θεωρίας και της φιλοσοφίας, στοχεύοντας αδιάλειπτα στη συγκρότηση μιας «φιλοσοφίας θεμελιωμένης στην ιδέα της κριτικής όσων σχέσεων συγκροτούνται υπό όρους εξουσιαστικούς, άδικους και εκμεταλλευτικούς». Με συνέπεια υπηρέτησε τη θέση ότι «οι έννοιες δεν είναι αθώες, αλλά φορτισμένες με συμφέροντα, ως προς τα οποία και ενέχονται όσοι τις κατασκευάζουν ή τις χρησιμοποιούν». Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Πολιτικού Προβληματισμού Νίκος Πουλαντζάς.

Ανάμεσα στα έργα του είναι: Kants Theorie der politischen Institutionen (1979), Geschichte und Methode (1984), Ο Ά. Σμιθ και η μέθοδος της πολιτικής οικονομίας (1990), Φορμαλισμός, ιστορισμός και αξιολογία στη θεμελίωση της πολιτικής οικονομίας ( Schmoller, Menger, Weber) (1992), Ο Μαξ Βέμπερ και η κατασκευή εννοιών στις κοινωνικές επιστήμες (Κένταυρος, 1993), Ιστορία και μέθοδος (Σμίλη, 1994), Πολιτική μέσα στις έννοιες (Νήσος, 1997), Ο φιλόσοφος, ο πολιτικός και ο τύραννος. Για την πολιτική σκέψη του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη (Πόλις, 1999), Κριτική φιλοσοφία και λογική των θεσμών (Εστία, 2001), Χέγκελ. Από τα πολιτικά κείμενα στη Φαινομενολογία του Πνεύματος (Πόλις, 2003).

Η τελευταία δημοσιευμένη παρέμβασή του είναι η εισαγωγή στο έργο του Γιώργου Γρηγορίου Μαρτίνος Λούθηρος. Για την εγκόσμια εξουσία και μέχρι πού εκτείνεται η υπακοή μας σ’  αυτήν  (Πόλις, 2004).
τα βιογραφικά είναι από το http://www.theseis.com