Επιλεγμένη βιβλιογραφία για τους Βαλκανικούς πολέμους

24grammata.com / ιστορία

ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα: 1900-1922, οι απαρχές, τ. Α1-Α2, Αθήνα, Βιβλιόραμα
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΔ΄ , Εκδοτική Αθηνών, 1977.

Η ΕΛΛΑΔΑ

Bickford – Smith, R.A.H., Η Ελλάδα την εποχή του Γεωργίου του Α΄, Αθήνα, Ειρμός, 1993.
Chatelet, Francois – Pisier – Kouchner, Enelyne, Οι πολιτικές αντιλήψεις του 20ού αιώνα, μτφρ. Σταύρος Καράς – Μιλτιάδης Κρητικός, Αθήνα, Κέδρος, 1998.
Βεργόπουλος, Κώστας, Το αγροτικό ζήτημα στην Ελλάδα. Η κοινωνική ενσωμάτωση της γεωργίας, Αθήνα, Εξάντας, 1975.
———–, Κράτος και οικονομική πολιτική στον 19ο αιώνα. Η Ελληνική κοινωνία 1880-1995, Αθήνα, Εξάντας, 1994.
Βερέμης, Θάνος – Κρεμμυδάς, Βασίλης, Ο σύγχρονος κόσμος, Αθήνα, Γνώση, 1985.
Σκοπετέα, Έλλη, Η δύση της Ανατολής? Εικόνες από το τέλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Αθήνα, Γνώση, 1992.
Χατζηιωσήφ, Χρήστος, Η γηραιά σελήνη? Η βιομηχανία στην ελληνική οικονομία, 1830-1940, Αθήνα, Θεμέλιο, 1993.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Αναστασιάδης, Γιώργος, Από τον Ρήγα στον Αλ. Παπαναστασίου. Δημοκρατία και θεσμικός λόγος στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 1999.
Αραμπατζής Ευάγγελος, Χ. Βεντούρης, Νικόλαος Βερέμης, Θάνος Μ., κ.ά., Ο φιλελευθερισμός στην Ελλάδα. Φιλελεύθερη θεωρία και πρακτική στην πολιτική και στην κοινωνία της Ελλάδας, Αθήνα, Εστία, 1991.
Δερτιλής, Γιώργος Β., Κοινωνικός μετασχηματισμός και στρατιωτική επέμβαση, 1880-1909, Αθήνα, Εξάντας, 1999.
Λοβέρδος, Ανδρέας, Πολιτική ιστορία της Ελλάδας (1828-1975), Αθήνα, Π.Ν. Σάκκουλας, 2000.
Σβορώνος, Νίκος Γ., Επισκόπηση της νεοελληνικής ιστορίας, Αθήνα, Θεμέλιο, 1999.

ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ

Γεροζήσης, Τριαντάφυλλος Α., Το σώμα των αξιωματικών και η θέση του στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία (1821-1975), προλογ. Θ. Γ. Πάγκαλος, τ. 1-3, Αθήνα, Δωδώνη, 1996.
Διεύθυνσις Ιστορίας Στρατού, Ο ελληνικός στρατός κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους του 1912-1913, τ. Α΄-Β΄, Αθήνα, ΓΕΣ/ΔΙΣ, (1932).
Μαυρογορδάτος, Γιώργος Θ., Μελέτες και κείμενα για την περίοδο 1909-1940, Αθήνα – Κομοτηνή, Σάκκουλας, 1982.
Παρασκευόπουλος, Λεωνίδας, Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-1913, Επιστολές προς τη σύζυγό του Κούλα, επιμ. Ελένη Γαρδίκα – Κατσιαδάκη, Αθήνα, Καστανιώτης, 1998.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Gardikas – Katsiadakis Helen, Greece and the Balkan Imbroglio: Greek Foreign Policy, 1911-1913, Athens, Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1995.
Γαρδίκα, Κατερίνα, Προστασία και εγγυήσεις, Στάδια και μύθοι της ελληνικής εθνικής ολοκλήρωσης, 1821-1920, Θεσσαλονίκη, Βάνιας, 1999.
Γιανουλόπουλος, Γιάννης Ν., Η ευγενής μας τύφλωσις. Εξωτερική πολιτική και “εθνικά θέματα” από την ήττα του 1897 έως την Μικρασιατική Καταστροφή, Αθήνα, Βιβλιόραμα, 1999.
Τρότσκι, Λέων, Τα Βαλκάνια και οι Βαλκανικοί Πόλεμοι, 1912-1913, Αθήνα, Θεμέλιο, 1993.

ΝΕΕΣ ΧΩΡΕΣ

Θάνος Αναγνωστόπουλος – Παλαιολόγος, Ελλάς και Αλβανία στις αρχές του 20ού αιώνα. Τεκμήρια από το αρχείο του Νεοκλή Καζάζη, Θεσσαλονίκη. εκδ. Κυρομάνου, 1995.
Berard, Victor, Τουρκία και Ελληνισμός. Οδοιπορικό στη Μακεδονία, Αθήνα, Τροχαλία, 1987 [α΄ έκδοση Παρίσι 1895] Γιανουλόπουλος, Γιάννης Ν., Η ευγενής μας τύφλωσις, Εξωτερική πολιτική και “εθνικά θέματα” από την ήττα του 1897 έως την Μικρασιατική Καταστροφή, γ΄ έκδ., Αθήνα, Βιβλιόραμα, 2001.
Γούναρης, Βασίλης, “Εθνοτικές ομάδες και κομματικές παρατάξεις στη Μακεδονία των Βαλκανικών Πολέμων”, στο: Η Ελλάδα των Βαλκανικών Πολέμων, 1912-1914, Αθήνα, Ε.Λ.Ι.Α., 1993, σσ. 189-202.
Dakin, Douglas, Η ενοποίηση της Ελλάδας, 1770-1923, Αθήνα, Μ.Ι.Ε.Τ., 1984.
Dakin, Douglas, The Greek Struggle in Macedonia, 1897-1913, Θεσσαλονίκη, 1993.
Δημακόπουλος, Γεώργιος, “Η διοικητική οργάνωσις των καταληφθέντων εδαφών (1912-1914). Γενική επισκόπησις”, στο: Η Ελλάδα των Βαλκανικών Πολέμων, 1912-1914, Αθήνα, Ε.Λ.Ι.Α., 1993, σσ.203-226.
Ευσταθιάδης, Κ.Θ. , Το Αλβανικόν και Βορειοηπειροτικόν Ζήτημα κατά την αρχική των φάσιν, Αθήναι, 1950.
Θεσσαλονίκη 1850-1918. Η “πόλη των Εβραίων” και η αφύπνιση των Βαλκανίων, Αθήνα, Εκάτη, 1994.
Καραδήμου – Γερολύμπου, Αλεξάνδρα, Μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Βορειοελλαδικές πόλεις στην περίοδο των οθωμανικών μεταρρυθμίσεων, Αθήνα, Τροχαλία, 1997.
Κοκολάκης, Μιχάλης, Το ύστερο γιαννιώτικο πασαλίκι. Χώρος, διοίκηση και πληθυσμός στην τουρκοκρατούμενη Ήπειρο (1820-1913), διδακτορική διατριβή, Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1993.
Κοντός, Βασίλης, “Ο υπόδουλος ελληνισμός από το 1881 ως το 1913: Ήπειρος”, στο: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΔ΄ , Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1977, σσ. 385-387.
Κόντης, Βασίλης, “Ο Βενιζέλος και η κυβέρνηση της αυτόνομης Βορείου Ηπείρου (1914)”, στο: Ελευθέριος Βενιζέλος: Κοινωνία – Οικονομία – Πολιτική στην εποχή του, επιμ. Θ. Βερέμης – Γ. Γουλιμή, Αθήνα, Γνώση, σσ. 169-190.
Λουκάτος, Σπύρος, “Ο υπόδουλος ελληνισμός από το 1881 ως το 1913: Νησιά του Ανατολικού και Βορείου Αιγαίου” στο: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΔ΄ , Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1977, σσ. 377-379.
Πιτούλη – Κίτσου, Χριστίνα, Οι ελληνοαλβανικές σχέσεις και το Βορειοηπειρωτικό Ζήτημα κατά την περίοδο 1907-1914, Αθήνα, Ολκός, 1997.
Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος, “Η Κρητική Πολιτεία από το 1899”, στο: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΔ΄ , Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1977, σσ. 199-215.
Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος, “Διπλωματικές εξελίξεις από το 1909 ως το 1912. Η θέση του Κρητικού Ζητήματος”, στο: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΔ΄ , Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1977, σσ. 280-284.
Σιφναίου, Ευρυδίκη, Λέσβος. Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία (1840-1912), Αθήνα, Τροχαλία – Δήμος Μυτιλήνης, 1996.

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

Γληνός, Δημήτρης, Άπαντα, εκδοτική φροντίδα, εισαγωγή, σημειώσεις, Φίλιππος Ηλιού, Τ. Α΄ , Αθήνα, Θεμέλιο, 1983.
Δημαράς, Αλέξης, επιμ., Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε (τεκμήρια ιστορίας), Τ. Α΄-Β΄ , Αθήνα, Ερμής, 1973-1974.
Δημαράς, Αλέξης, “1910-1914: Τα εκπαιδευτικά”, στο: Η Ελλάδα των Βαλκανικών Πολέμων, 1910-1914, Αθήνα, Ε.Λ.Ι.Α., 1993, σσ. 279-298.
Καλογιάννης, Γ.Χ. , Ο “Νουμάς” και η εποχή του (1903-1931): γλωσσικοί και ιδεολογικοί αγώνες, Αθήνα, επικαιρότητα, 1984.
Μπουρνάζος, Στρατής, “Η εκπαίδευση στο ελληνικό κράτος”, στο: Ιστορία της Ελλάδος του 20ού αιώνα: 1900-1922, οι απαρχές, Τ. Α2, Αθήνα, Βιβλιόραμα, σσ. 189-281.
Παπανούτσος, Ε.Π. , Α. Δελμούζος: η ζωή και το έργο του, β΄ έκδ. Αθήνα, Μ.Ι.Ε.Τ., 1984.
Σταυρίδη – Πατρικίου, Ρένα, Γλώσσα, εκπαίδευση και πολιτική, Αθήνα, Ολκός, 1999.
Φραγκουδάκη, Άννα, Η γλώσσα και το έθνος 1880-1980: εκατό χρόνια αγώνες για την αυθεντική ελληνική γλώσσα, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 2001.

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ

Αλεξίου, Χρίστος, “Οι Βαλκανικοί πόλεμοι στην ποίηση του Άγγελου Σικελιανού”, στο: Η Ελλάδα των Βαλκανικών Πολέμων, 1910-1914, Αθήνα, Ε.Λ.Ι.Α., 1993, σσ. 27-356.
Βουτουρής, Παντελής, “Λογοτεχνικές αναζητήσεις”, στο: Ιστορία της Ελλάδος του 20ού αιώνα: 1900-1922, οι απαρχές, Τ. Α2, Αθήνα, Βιβλιόραμα, σσ. 283-309.
Γεωργουσόπουλος, Κώστας, “Το θέατρο κατά τους Βαλκανικούς πολέμους”, στο: Η Ελλάδα των Βαλκανικών Πολέμων, 1910-1914, Αθήνα, Ε.Λ.Ι.Α., 1993, σσ. 377-380.
Δελβερούδη, Ελίζα – Άννα, “Θέατρο”, στο: Ιστορία της Ελλάδος του 20ού αιώνα: 1900-1922, οι απαρχές, Τ. Α2, Αθήνα, Βιβλιόραμα, σσ. 353-387.
Δελβερούδη, Ελίζα – Άννα, “Κινηματογράφος”, στο: Ιστορία της Ελλάδος του 20ού αιώνα: 1900-1922, οι απαρχές, Τ. Α2, Αθήνα, Βιβλιόραμα, σσ. 389-399.
Δημαράς, Κ.Θ. , Ιστορία της Νεοελληνικής λογοτεχνίας: από τις ρίζες ως την εποχή μας, Αθήνα, Γνώση, 2000
Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, Τέσσερις αιώνες ελληνικής ζωγραφικής από τις συλλογές του Ιδρύματος Ευριπίδη Κουτλίδη, Αθήνα 2000.
Κουλούρη, Χριστίνα, “Αθλητισμός”, στο: Ιστορία της Ελλάδος του 20ού αιώνα: 1900-1922, οι απαρχές, Τ. Α2, Αθήνα, Βιβλιόραμα, σσ. 401-419.
Λεωτσάκος, Γιώργος, “Ελληνική μουσική και δημιουργία 1910-1914”, στο: Η Ελλάδα των Βαλκανικών Πολέμων, 1910-1914, Αθήνα, Ε.Λ.Ι.Α., 1993, σσ. 381-396.
Ματθιόπουλος, Ευγένιος, “Εικαστικές τέχνες”, στο: Ιστορία της Ελλάδος του 20ού αιώνα: 1900-1922, οι απαρχές, Τ. Α2, Αθήνα, Βιβλιόραμα, σσ. 311-351.
Μπουρνάζος, Στρατής, “Η εκπαίδευση στο ελληνικό κράτος”, στο: Ιστορία της Ελλάδος του 20ού αιώνα: 1900-1922, οι απαρχές, Τ. Α2, Αθήνα, Βιβλιόραμα, σσ. 209-279.
Ξανθάκης, Άλκης, “Η φωτογραφία στους Βαλκανικούς Πολέμους”, στο: Η Ελλάδα των Βαλκανικών Πολέμων, 1910-1914, Αθήνα, Ε.Λ.Ι.Α., 1993.
Σταυροπούλου, Έρη, “Οι Βαλκανικοί πόλεμοι στην πεζογραφία του Στρατή Μυριβήλη”, στο: Η Ελλάδα των Βαλκανικών Πολέμων, 1910-1914, Αθήνα, Ε.Λ.Ι.Α., 1993, σσ. 359-376.
πηγή: www.parliament.gr