ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, Πρακτικές εφαρμογές του θεωρήματος της μεσοκαθέτου

24grammata.com/ video/ επιστήμες

Ο Ευκλείδης υπήρξε ο μέγιστος μαθηματικός της αρχαιότητας. Είναι ο πατέρας της Γεωμετρίας.

Γεννήθηκε περίπου στα 330 π.Χ. και πέθανε στα 275-270 π.Χ. Για τη ζωή του Ευκλείδη ελάχιστα είναι γνωστά και ακόμη λιγότερα πράγματα είναι εξακριβωμένα.

Αναφέρεται ότι γεννήθηκε στη Γέλα της Σικελίας γι’ αυτό και τον έλεγαν Σικελό και Γελώο, ενώ άλλες πηγές αναφέρουν ότι γεννήθηκε στην Τύρο και τον αποκαλούσαν Τύριο.

Ο πατέρας του τον έστειλε στην Αθήνα για να πάρει Ελληνική αγωγή και μόρφωση και αυτός έγινε γνωστός για τις μαθηματικές του μελέτες και εργασίες.

Αργότερα τον προσκάλεσε στην Αλεξάνδρεια ο Πτολεμαίος ο Α’, (ο επικαλούμενος Σωτήρ) για να διδάξει Γεωμετρία και Αριθμητική στο Μουσείο που είχε ιδρύσει.

Σχετικά με τη δράση του Ευκλείδη αναφέρονται διάφορα ανέκδοτα, που όμως δε γνωρίζουμε αν είναι απόλυτα εξακριβωμένα.

Λένε λοιπόν, πως κάποτε ο Πτολεμαίος ρώτησε τον Ευκλείδη αν υπάρχει ένας πιο εύκολος τρόπος για να διδαχτεί τη γεωμετρία. Και ο Ευκλείδης απάντησε: “Δεν υπάρχει στη γεωμετρία βασιλικό μονοπάτι”.

Άλλοτε πάλι, όταν κάποιος μαθητής του τον ρώτησε, ποιο θα ήταν το υλικό κέρδος του αν μάθαινε γεωμετρία, ο Ευκλείδης κάλεσε τον υπηρέτη του για να δώσει στο μαθητή του ένα χρηματικό ποσό, γιατί ο Ευκλείδης διακήρυττε και πίστευε ότι πρέπει κανείς να μελετά τη γεωμετρία μόνο για την καθαρή γνώση και όχι γιατί θα αποκτούσε κάποιο υλικό κέρδος.

Το σπουδαιότερο από τα έργα του Ευκλείδη, που σ’ αυτό οφείλεται και η φήμη του, είναι “τα Στοιχεία”, από όπου πήρε και το επίθετο του Στοιχειωτή.

Παρόλο που τα περισσότερα κεφάλαια από το έργο του αυτό τα πήρε από τα έργα των άλλων παλιότερων από αυτόν συγγραφέων, στον Ευκλείδη ανήκει η τιμή, ότι αυτός πρώτος συγκέντρωσε και εξέδωσε με τρόπο συστηματικό όλες τις μέχρι τότε γνωστές γεωμετρικές γνώσεις, αφού απλοποίησε ή άλλαξε πολλές διατυπώσεις και αποδείξεις των θεωρημάτων ή προσέφερε νέες αποδείξεις σε θεωρήματα.

Η ευκλείδεια γεωμετρία διδάσκεται ακόμη σήμερα και αποτελεί τη βάση της διδασκαλίας των μαθηματικών στην μέση εκπαίδευση.

“Τα Στοιχεία” του Ευκλείδη είναι ένα εξαιρετικό έργο με επιστημονική δόμηση, ώστε ακόμη και σήμερα προκαλεί το θαυμασμό.

“Τα Στοιχεία” διαιρούνται σε 13 βιβλία.

Τα έξι πρώτα αναφέρονται στην επιπεδομετρία, το 7ο έως και το 10ο αναφέρονται στην αριθμητική και τα τρία τελευταία στη στερεομετρία.

Τα Στοιχεία μεταφράστηκαν τον 9ο μ.Χ. αιώνα στην αραβική γλώσσα και το 12ο αιώνα στη λατινική και από αυτή τη μετάφραση έγιναν γνωστά σε όλη την Ευρώπη.

Από τα άλλα έργα του Ευκλείδη, σώζονται τα: “Οπτικά”, “Κατοπτρικά”, “Δεδομένα”, “Περί διαιρέσεων” και “Φαινόμενα”.
www.livepedia.gr