ΖΩΗ Η. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ: Το σχολείο κλείνει…

24grammata.com/ βιβλίο

ΙΣΤΟΡΙΑ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το σχολείο κλείνει… Δικτατορία (1967-1974) και Σχολείο: Οι αποκαλύψεις του αρχείου του 12ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης.
Εκδ. ματι, 2011,σελ. 327.
Για την περίοδο της δικτατορίας του 1967-1974 στην Ελλάδα πράγματι έχει αναλωθεί πολύ μελάνι και έχουν γραφτεί πολλά βιβλία. Πόσα όμως  απ΄αυτά έχουν ασχοληθεί με το  πώς βίωσαν τα παιδιά του Δημοτικού σχολείου εκείνες τις σκοτεινές ημέρες κατάλυσης της δημοκρατίας; Ποια ήταν τα ακούσματα που είχαν, ποια ήταν η καθημερινότητά τους στο σχολείο, με ποια μηνύματα το καθεστώς εναγώνια προσπάθησε να εμποτίσει  την παιδική ψυχή τους και τι συμπεριφορά απαίτησε απ΄αυτά. Ποιους  ρόλους  κλήθηκαν να υποδυθούν οι δάσκαλοι και οι δασκάλες;
Μετά από μισό αιώνα περίπου, το ίδιο το σχολείο που εργαζόμαστε και φοιτούμε, γίνεται το εργαλείο, με το χειροπιαστό παρελθόν που διαθέτει, και μας βοηθά να προσεγγίσουμε την περίοδο της δικτατορίας(1967-74) με βάση του του τι εμείς θέλουμε να δούμε και να αναδείξουμε.
Το  βιβλίο βασίζεται σε μία πρωτογενή έρευνα στα αρχεία του 12ου Δημοτικού σχολείου Κατερίνης και (για ένα μικρό χρονικό διάστημα) του Δημοτικού σχολείου Βροντούς Πιερίας, σε αδημοσίευτα έγγραφα που φυλάσσονται στα Γ.Α.Κ. Ν. Πιερίας και αφορούσαν στην αλληλογραφία του σχολείου, σε συνεντεύξεις δασκάλων, στον ημερήσιο τοπικό τύπο της εποχής, στα φωτογραφικά αρχεία μαθητών και μαθητριών που φοίτησαν  εκείνη τη χρονική περίοδο.
Παράλληλα αποτελεί και μια καλή διδακτική πρόταση – με έτοιμο εκπαιδευτικό υλικό-  για όσους/ες  εκπαιδευτικούς επιθυμούν να διδάξουν την περίοδο της δικτατορίας (1967-74) στην Ελλάδα ή να προσεγγίσουν κάποιες έννοιες, όπως η δικτατορία, η επανάσταση, οι τελετουργίες, τα σύμβολα, το φρόνημα, η διαφώτιση. Το βιβλίο συνοδεύεται από CD που περιέχει Παράρτημα αδημοσίευτων και δημοσιευμένων γραπτών πηγών για περεταίρω μελέτη.