Η Κυρά Φροσύνη

24grammata.com/ ιστορία

διαβάστε :

1. Διάφορα ποιήματα του Αλεξάνδρου Ρίζου Ραγκαβή, 1837, κλικ εδώ
2. Ιόλη Βιγγοπούλου:  Ο Αλή Πασάς όπως τον γνώρισαν δύο ταξιδευτές, κλικ εδώ
3. Αριστοτέλης Βαλαωρίτης: η Κυρά Φροσύνη, κλικ εδώ
4. Travellers in nothern Greece, κλικ εδώ
5. Οι λίμνες των Ιωαννίνων και της Λαψίστας, κλικ εδώ