Η μυστική επαναστατική οργάνωση και η δράση του Ρήγα Βελεστινλή στη Βιέννη

Λουκάς Αξελός

24grammata.com- free ebook  (κατηγορία: επιστημονικές μελέτες)

[κατέβασέτο]

ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ Λ. ΚΡΙΤΙΚΗΣ
Στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα το παράνομο πολιτικό κίνημα, τόσο στη Βαλκανική, όσο και στις υπόλοιπες κεντροευρωπαϊκές και μεσογειακές ευρωπαϊκές χώρες, παίρνει μια καινούργια, εξαιρετικά μεγάλη, έκταση.
Το κίνημα αυτό βασισμένο στη μέχρι την περίοδο εκείνη εμπειρία δράσης του ελεύθερου τεκτονισμού και των διάφορων παράνομων ή ημιπαράνομων λαϊκίστικων πολιτικών σχηματισμών της μικρής και μεσαίας αστικής τάξης, περνάει σε μιαν ανώτερη ποιοτικά φάση που αντανακλά τη συνολική ανοδική πορεία του αστισμού και των εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων σ’ όλη την ηπειρωτική Ευρώπη.
Ηταν αυτό, μέσα σ’ όλα τ’ άλλα, μια συγκεκριμένη πολιτική απάντηση της επαναστατικής αστικής τάξης απέναντι στην ανοιχτή τρομοκρατία των φεουδαρχικών ή ίσοφεουδαρχικών καθεστώτων της ηπειρωτικής Ευρώπης που αδυνατούσαν, όπως
Φάνηκε ιστορικά, να δώσουν μιαν «βρετανικού τύπου», ταξική διέξοδο στη σύγκρουση τους με τον ανερχόμενο αστισμό.

24grammata.com- free ebook  (κατηγορία: επιστημονικές μελέτες)

[κατέβασέτο]