Η ονοματική οικογένεια τού ουσιαστικού «Σοφία»

24grammata.com/ κύρια ονόματα

γράφει ο Αθανάσιος Τσακνάκης, Καθηγητής Ξένων Γλωσσών – Συγγραφέας

Σοφαίνετος: από το ουσιαστικό «σοφία» (βλ. παρακάτω) και το επίθετο «αινετός» (αυτός που επαινείται, ο επαινετός), το οποίο παράγεται από το ρήμα «αινέω, αινώ» (επαινώ, επιδοκιμάζω, εξυμνώ), προέρχεται το αρσενικό κύριο όνομα Σοφαίνετος, που σημαίνει «αυτός που επαινείται ή επιδοκιμάζεται ή εξυμνείται γιά την σοφία του».

Σοφία: από το ουσιαστικό «σοφία» (βαθειά και κατασταλαγμένη γνώση) προέρχεται το θηλυκό κύριο όνομα Σοφία, το οποίο έχει ακριβώς την ίδια σημασία.

Σοφιανός: από το ουσιαστικό «σοφία» (βλ. παραπάνω) προέρχεται το αρσενικό κύριο όνομα Σοφιανός, που σημαίνει «αυτός που ανήκει σε ή προέρχεται από την Σοφία». Στον θηλυκό τύπο το συναντούμε ως Σοφιανή.

Σοφοκλής: από την σύνθεση των ουσιαστικών «σοφία» (βλ. παραπάνω) και «κλέος» (δόξα, καλή φήμη) παράγεται το αρσενικό κύριο όνομα Σοφοκλής, το οποίο σημαίνει «δοξασμένος ή φημισμένος ή περιώνυμος γιά την σοφία του». Σπανίζει αλλά απαντά ο θηλυκός τύπος Σοφοκλεία.

Σοφόνικος: από την σύνθεση των ουσιαστικών «σοφία» (βλ. παραπάνω) και «νίκη» (νίκη, από το ρήμα «νικάω, νικώ») παράγεται το αρσενικό κύριο όνομα Σοφόνικος, που σημαίνει «αυτός που κατάγει σοφή νίκη, αυτός που νικά με σοφία». Στον θηλυκό τύπο απαντά ως Σοφονίκη.