Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΚΑΙ 20ο ΑΙΩΝΑ

Dr. Ειρήνης Αρτέμη
Πτ. Θεολογίας –Φιλολογίας
MA & PhD Θεολογίας

24grammata.com- free ebook (κατηγορία: επιστημονικές μελέτες)

[κατέβασέτο]

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εργασία αυτή θα ασχοληθεί με την παιδική εργασία. Θα εξετάσει κατά πόσο συνάδει με την ψυχολογία ενός παιδιού να εργάζεται και τι αυτό στοιχίζει στο ίδιο το παιδί. Αρχικά θα αναφερθούμε συνοπτικά στην ψυχολογία ενός παιδιού και στον τρόπο που πρέπει να μεγαλώνει. Ύστερα θα εξετασθεί το φαινόμενο της παιδικής εργασίας κάνοντας μία αναφορά στο παρελθόν και στα αίτια που οδήγησαν τότε τα παιδιά να εργάζονται και τις άμεσες συνέπειες τόσο για τα ίδια τα παιδιά όσο και για την κοινωνία και την ανάπτυξη της οικονομίας στον ελλαδικό χώρο. Στη συνέχεια θα γίνει μία αναφορά στο τι γίνεται σήμερα στον Ελλάδα. Έπειτα θα παρουσιασθεί το φαινόμενο της παιδικής εργασίας σε διάφορα μέρη του κόσμου. Θα παρουσιασθούν οι κίνδυνοι που διατρέχουν τα παιδιά αυτά και οι προσπάθειες που γίνονται από διάφορες οργανώσεις να σταματήσουν το φαινόμενο της παιδικής εργασίας που στις αρχές του 21ου αιώνα συνεχίζει να έχει απειλητικές διαστάσεις για τη σωματική και ψυχική υγεία των σύγχρονων σκλάβων των παιδιών.
Με τη βοήθεια της βιβλιογραφικής μεθόδου θα παρουσιασθούν στοιχεία των κλάδων που απασχολούν παιδιά και κατά πόσο αυτά τα παιδιά κακοποιούνται τόσο από τους γονείς τους όσο και από τους εργοδότες τους. Με βάση τις στατικές έρευνες που έχουν γίνει κατά καιρούς θα γίνει λόγος για τη φθίνουσα ή την αύξουσα πορεία της παιδικής εργασίας με αναφορά στους λόγους που ευθύνονται για την εκάστοτε αυτή πορεία.
Τέλος στα συμπεράσματα-επίλογος θα γίνει μία συγκεντρωτική αναφορά στα στοιχεία του κυρίου θέματος και στην εξαγωγή ενός συμπεράσματος με βάση τα στοιχεία που παρατέθηκαν στο κύριο μέρος της εργασίας αυτής. Στόχος μας είναι η εργασία αυτή να αποτελέσει το μέσο αφύπνισης των συνειδήσεων των ανθρώπων για την προστασία των παιδιών από την εργασία. Πρέπει να συνειδητοποιηθεί ότι δεν μπορεί η ευδαιμονία μερικών ανθρώπων –έστω και αν πρόκειται για εκατομμύρια- να στηρίζεται στη δυστυχία κάποιων παιδιών που αντί για την ξεγνοιασιά και το παιχνίδινα γνωρίζουν από νήπια ή μωρά ακόμη το σκληρό πρόσωπο της ζωής μέσα από την οποιαδήποτε εργασία…

24grammata.com- free ebook (κατηγορία: επιστημονικές μελέτες)

[κατέβασέτο]