Η συμβολή των Ρωμηών στην Οθωμανική μουσική

24grammata.com-μουσική

γράφει ο Δημήτρης Σταθακόπουλος

24grammata.com- free ebook (κατηγορία: επιστημονικές μελέτες)

[κατέβασέτο/ download]

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ – Επιρροές, δάνεια και αντιδάνεια. Η συμβολή των ρωμιών.

Το παρόν αποτελεί τμήμα πολύ μεγαλύτερης μελέτης που σκοπό είχε να προσδιορίσει το μουσικοπολιτιστικό περιβάλλον της ανατολικής μεσογείου, μέσα στο οποίο κινήθηκε ο ελληνισμός ( αρχαίος και βυζαντινός ) , στο πώς αυτός υπήρξε «διακριτά» μέσα στην οθωμανική περίοδο , καθώς και στο κατά πόσο μαζί με άλλες εθνικές ομάδες ( αρμένιους, κούρδους, άραβες, πέρσες, βαλκάνιους, εβραίους και λοιπούς υπηκόους Οθωμανούς ), παρήγαγε, αλλά και βοήθησε να αυτοπροσδιοριστεί ο οθωμανικός μουσικός πολιτισμός. Βεβαίως όταν αυτή η μελέτη ξεκίνησε πριν από 22 χρόνια , είχε κάποια στοιχεία πρωτοτυπίας , ενώ παράλληλα είχε να ξεπεράσει αρκετές αγκυλώσεις αναφορικά με την συμβολή των ρωμιών στον οθωμανικό πολιτισμό, πράγμα που a priori θεωρείτο terra incognita μιας και οτιδήποτε οθωμανικό ήταν τούρκικο και εκ προοιμίου «βάρβαρο», αγνοώντας βεβαίως οι αφοριστές αυτοί , πώς ο οθωμανικός πολιτισμός ( όπως όλοι οι πολυεθνικοί αυτοκρατορικοί πολιτισμοί ) στηρίζονται στο δημιουργικό πνεύμα των διαφόρων καταγωγών υπηκόων τους.

Ευτυχώς στη συνέχεια η πρωτοτυπία της « απωλέστηκε », διότι όπως κατέδειξαν και με δικαίωσαν οι καθηγητές: BülentAksoyμε το έργο του «TheContributionsOfMultiNationalityToClassicalOttomanMusic/ η συμβολή της πολυεθνικότητας στην κλασική οθωμανική μουσική » βλ. http://www.turkishmusic.org/cgibin/d?classical_ottoman_5.htm,WalterFeldman με το έργο του: MusicoftheOttomanCourt / η μουσική της οθωμανικής αυλής: http://www.vwbverlag.com/Katalog/m641.html, ο Μάριος Μαυροειδής : « οι μουσικοί τρόποι στην ανατολική μεσόγειο», οι Χρ. Τσιαμούλης και Π. Ερευνίδης: « Ρωμηοί συνθέτες της Πόλης» και άλλοι πολλοί πιά, ο ελληνικός μουσικός πολιτισμός με την αρχαιοελληνική μουσική του θεωρία ( Πυθαγόρα, Αριστόξενο, Κλ. Πτολεμαίο ), αλλά και την μουσική των βυζαντινών μαϊστόρων, όπως πραγματώθηκε στο διάβα των αιώνων από τους ρωμιούς μαϊστορες και χανεντέδες της οθωμανικής αυλής ( και όχι μόνον ) και διακριτός ήταν και βοήθησε στο να δημιουργηθεί οθωμανική μουσική…

η συνέχεια εδώ

24grammata.com- free ebook (κατηγορία: επιστημονικές μελέτες)

[κατέβασέτο/ download]

στη φωτογραφία ο W.Feldman & ο γράφων