Μελέτες (2004–2017), Ευάγγελος Ι. Τζάνος

ISBN: 978-618-00-1413-6

Ευάγγελος Ι. Τζάνος

Μελέτες
(2004–2017)

24grammata.com free ebook

download /κατέβασέτο

Περιεχόμενα
Προλογικό σημείωμα 11
Μεταλλείο–Μεγαλείο. Μεταλλεία–Μεγαλεία. Συρραφή από τις πηγές. 13
Διατρέχοντας τον «Μεγάλο Δρόμο» του Θωμά Γκόρπα 23
Τα πεζά της Βικτώριας Θεοδώρου 29
Η διηγηματογραφία του Γεράσιμου Γρηγόρη 37
Σύνοψη μυθιστορημάτων Ιουλίας Ιατρίδη 57
Όψεις ενδοοικογενειακής βίας. Νύξεις μέσω της ποίησης του Νίκου Καρούζου 67
Σελιδοδείκτες στο περιοδικό Τομές, έτος 1978 73
Οι πλατωνικές αρετές της ψυχής και της πόλεως 83
Η έννοια της ευδαιμονίας στον Πλωτίνο 89
Ο χρόνος στον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη 97
Φιλοσοφικός και επιστημονικός λόγος στην ύστερη Τουρκοκρατία 103
Περιστατικά τρέλας στον Κόντογλου 109
Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη ἀσάλευτο θεμέλιο στὸν Κόντογλου 115
Ξεσπάσματα ήχων στη Μεταμόρφωση του Φραντς Κάφκα 133
Βιβλιογραφία 137
Πρώτες δημοσιεύσεις 141