ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

arist 24grammataΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΚΑΖΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΗΝΑ 2010

24grammata.com/ free ebook

[κατέβασέτο]

Θέμα τής παρούσας διπλωματικής είναι ΄Μετάφραση και Ερμηνευτικά σχόλια των Μηχανικών τού Αριστοτέλη΄. Τα Μηχανικά είναι μια μικρή πραγματεία η οποία μας έχει παραδοθεί σαν κείμενο πού περιέχεται στο Αριστοτελικό Corpus. Aποτελεί (απ’ όσα μέχρι σήμερα γνωρίζουμε) το πρώτο κείμενο στην Ιστορία του Δυτικού πολιτισμού όπου βρίσκονται καταγραμμένα ερωτήματα και απαντήσεις σχετικά με την Μηχανή, τις μηχανικές επινοήσεις, και τις τεχνολογικές τους εφαρμογές. Αποτελείται από μια εισαγωγή η οποία δίνει έμφαση στον θαυμαστό χαρακτήρα των μηχανών και συγχρόνως προβάλλει τον κύκλο και μια χαρακτηριστική ιδιότητα της κυκλικής κίνησης σαν βασική εξήγηση του τρόπου λειτουργίας των περισσοτέρων γνωστών μηχανών. Ακολουθούν διατυπωμένες υπό μορφή συζητήσεως, 35 απορίες οι περισσότερες από τις οποίες ασχολούνται με τον τρόπο λειτουργίας των μηχανών. Σε αυτές διερευνάται η δυνατότητα να εξηγηθεί η λειτουργία τους μέσω της αναγωγής στην ιδιότητα πού έχει το σημείο της περιφέρειας ενός μεγαλύτερου κύκλου να κινείται ταχύτερα από το σημείο της περιφέρειας ενός μικρότερου κύκλου, όταν οι δύο κύκλοι είναι ομόκεντροι και κινούνται με την ίδια γωνιακή ταχύτητα.
The theme of the present master Theses is ‘Mechanics of Aristotle, Translation, Interpretative comments’. Mechanics or Mechanical Problems, is a short treatise transmitted in the Corpus Aristotelicum. The main goal of this work is to explain the working of technology in terms of the concepts of Aristotelian natural philosophy. The author’s explanatory strategy is to reduce the 35 ‘problems’ or questions, concerning machines, to three simple models: the circle, balance, and lever. The conceptual foundation of this reduction program is a principle concerning circular motion, viz. that o point on the circumference of a larger circle moves more quickly than one on a smaller circle, assuming that the circles turn about the same center at the same angular speed.

24grammata.com/ free ebook

[κατέβασέτο]