Ξένες γλώσσες, αποκλειστικά, για τις πανελλήνιες εξέτάσεις

φιλολογικο-φροντιστηριο-λαβαρο-1χ2από τα Φιλολογικά Φροντιστήρια  “Γιώργος Δαμιανός”

ολιγομελή τμήματα – ιδιαίτερα μαθήματα
έναρξη νέων τμημάτων κάθε μήνα
…γιατί είναι διαφορετικό να κατέχετε μία γλώσσα και διαφορετικό να ανταποκρίνεσθε στις απαιτήσεις των Πανελληνίων Εξετάσεων…

Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν τις Πανελληνίες

Ταυτότητα μαθήματος
Διάρκεια:
2ώρες (120′)/ εβδομάδα
τμήματα:
Γ’ Λυκείου
αποφοίτων
ομογενών (πανελληνίες εξετάσεις Σεπτεμβρίου)

Προσομοιωτικά Διαγωνίσματα:

κάθε εβδομάδα (προαιρετικά). Η συμμετοχή στα εβδομαδιαία διαγωνισματα (ορίζει ο μαθητης την ημέρα και την ώρα) βοηθά στην οργανωμένη μελέτη του μαθήματος, σε συγκεκριμένο χρόνο. Η συμμετοχή του μαθητή στα εβδομαδιαία διαγωνίσματα αντικαθιστά τη συγγραφή της έκθεσης στο σπίτι.

ενημέρωση γονέων
Οι γονείς λαμβάνουν κάθε μηνα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) τη βαθμολογία στα εβδομαδιαία διαγωνίσματα ή τις εκθέσεις των μαθητών

ξένες γλώσσες, αποκλειστικά, για τις πανελλήνιες εξέτάσεις
εξειδικευμένη προετοιμασία στα
Αγγλικά,
Γερμανικά,
Γαλλικά,
Ιταλικά,
Ισπανικά
εισαγωγή στις ξένες φιλολογίες ή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ με ειδικό μάθημα ξένων γλωσσων

Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα τμήματα:
α) Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων και του Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και για το τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά και Τουρκικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου εξετάζονται στο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Αγγλικά»
β) Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων και του Πανεπιστημίου Κύπρου εξετάζονται στο αντίστοιχο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Γαλλικά».
γ) Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων εξετάζονται στο αντίστοιχο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Γερμανικά».
δ) Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων εξετάζονται στο αντίστοιχο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Ιταλικά».
ε) Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εξετάζονται στο αντίστοιχο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Ισπανικά».
στ) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών καθώς και Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (εισαγωγική κατεύθυνση) των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων των Τ.Ε.Ι., καθώς και για τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης εξετάζονται σε ένα ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας και ειδικότερα σε ένα από τα εξής ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών: Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά.
ζ) Ειδίκευσης Μετάφρασης και Διερμηνείας του τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου εξετάζονται σε δύο ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών και ειδικότερα σε δύο από τα εξής ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά.

Σχολές που απαιτούν ένα ειδικό μάθημα

Σχολές / Τμήματα με Συντελεστή Βαρύτητας 2 για το Ειδικό Μάθημα

Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ιταλικής & Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Ιταλικών)
Ιταλικής & Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Ισπανικών)
Ξένων Γλωσσών και Φιλολογία (Αγγλικών, Γαλλικών) Πανεπιστημίου Κύπρου
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας Ιονίου Πανεπιστημίου (ειδίκευση Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού)

Στις παραπάνω Σχολές απαιτείται η εξέταση σε Πανελλαδικό επίπεδο του αντίστοιχου μαθήματος, στο οποίο ο μαθητής πρέπει να λάβει βαθμολογία μεγαλύτερη της βάσης του 10.

Η σχέση που μας δίνει τα μόρια για μία από τις παραπάνω Σχολές είναι η εξής:

Μόρια = [8 x (Γ.Β.Π.) + 1,3 x (Β1) + 0,7 x (Β2) + 2 x (Β.Ειδ.Μ.) ] x 100

Γ.Β.Π.: Γενικός Βαθμός Πρόσβασης
Β1: Πρώτο μάθημα αυξημένης βαρύτητας (ανάλογα με την κατεύθυνση & το επιστημονικό πεδίο που θα δηλώσουμε)
Β2: Δεύτερο μάθημα αυξημένης βαρύτητα; (ανάλογα με την κατεύθυνση & το επιστημονικό πεδίο που θα δηλώσουμε)
Β. Ειδ. Μ.: Βαθμός Ειδικού Μαθήματος

Σχολές / Τμήματα με Συντελεστή Βαρύτητας 1 για το Ειδικό Μάθημα

Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πάντειο Πανεπιστήμιο και Πειραιά)
Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών & Πολιτικών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)
Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο (ΤΕΙ Ηπείρου)
Τουριστικών Επιχειρήσεων (σχολές ΤΕΙ)
Τουριστικών Επαγγελμάτων (ΤΕΙ Ρόδου και Αγ. Νικολάου Κρήτης)

Στις παραπάνω Σχολές απαιτείται η εξέταση σε Πανελλαδικό επίπεδο μίας ξένης γλώσσας από την ακόλουθη λίστα:

Αγγλικής
Γαλλικής
Γερμανικής
Ιταλικής

Η σχέση που μας δίνει τα μόρια για μία από τις παραπάνω Σχολές είναι η εξής:

Μόρια = [8 x (Γ.Β.Π.) + 1,3 x (Β1) + 0,7 x (Β2) + 1 x (Β.Ειδ.Μ.)] x 100

Για τις Σχολές / Τμήματα:

Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Τούρκικων Σπουδών Πανεπιστημίου Κύπρου

απαιτείται η εξέταση σε ένα μόνο ειδικό μάθημα, το οποίο είναι η Αγγλική Γλώσσα.

Η σχέση που μας δίνει τα μόρια για αυτές τις δύο σχολές είναι η ίδια με την παραπάνω.

Μόρια = [8 x (Γ.Β.Π.) + 1,3 x (Β1) + 0,7 x (Β2) + 1 x (Β.Ειδ.Μ.)] x 100

Σχολές που απαιτούν δύο ειδικά μαθήματα

Με Συντελεστή Βαρύτητας 2 για τα Ειδικά Μαθήματα

Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης. & Διερμηνείας Ιουνίου Πανεπιστημίου (ειδίκευση Μετάφρασης ή Διερμηνείας)

Για το παραπάνω Τμήμα απαιτείται η εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα ξένης γλώσσας από τα παρακάτω:
Αγγλικά
Γαλλικά
Γερμανικά

Ο μαθητής πρέπει να πετύχει βαθμό μεγαλύτερο της βάσης και στα δύο ειδικά μαθήματα. Για τον υπολογισμό των μορίων θα χρησιμοποιήσουμε το Μέσο Όρο των δύο μαθημάτων στα οποία εξετάσθηκε. Η σχέση υπολογισμού των μορίων είναι η εξής:

Μόρια = [8 x (Γ.Β.Π.) + 1,3 x (Β1) + 0,7 x (Β2) + 2 x (Μ.Ο.Β.Ειδ.Μ.) ] x 100
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Γραφικών Τεχνών και Σχεδίασης Συστημάτων
Φωτογραφίας
Διακοσμητικής
Τεχν. Γραφικών Τεχνών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων

Για τα παραπάνω τμήματα απαιτείται η εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, το Ελεύθερο & το Γραμμικό Σχέδιο. Ο μαθητής πρέπει να πετύχει βαθμό μεγαλύτερο της βάσης και στα δύο ειδικά μαθήματα. Για τον υπολογισμό των μορίων θα χρησιμοποιήσουμε το Μέσο Όρο των δύο μαθημάτων στα οποία εξετάσθηκε. Η σχέση υπολογισμού των μορίων είναι η εξής:

Μόρια = [8 x (Γ.Β.Π.) + 1,3 x (Β1) + 0,7 x (Β2) + 2 x (Μ.Ο.Β.Ειδ.Μ.)] x 100

Μ.Ο.Β.Ειδ.Μ.: Μέσος Όρος Βαθμολογίας Ειδικών Μαθημάτων
Μουσικής Σπουδών
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

Για τα παραπάνω τμήματα απαιτείται η εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, την Αρμονία & την Υπαγόρευση Μουσικού Κειμένου. Ο μαθητής πρέπει να πετύχει βαθμό μεγαλύτερο της βάσης και στα δύο ειδικά μαθήματα. Για τον υπολογισμό των μορίων θα χρησιμοποιήσουμε το Μέσο Όρο των δύο μαθημάτων στα οποία εξετάσθηκε. Η σχέση υπολογισμού των μορίων είναι η εξής:

Μόρια = [8 x (Γ.Β.Π.) + 1,3 x (Β1) + 0,7 x (Β2) + 2 x (Μ.Ο.Β.Ειδ.Μ.)] x 100
Τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)

Για το παραπάνω τμήμα απαιτείται η εξέταση σε τρία αγωνίσματα. Ο μαθητής πρέπει να πετύχει βαθμό μεγαλύτερο της βάσης και στα τρία αγωνίσματα. Για τον υπολογισμό των μορίων θα χρησιμοποιήσουμε το Μέσο Όρο των τριών αγωνισμάτων στα οποία συμμετείχε ο μαθητής. Η σχέση υπολογισμού των μορίων είναι η εξής:

Μόρια = [8 x (Γ.Β.Π.) + 1,3 x (Β1) + 0,7 x (Β2) + 2 x (Μ.Ο.Β.Ειδ.Μ.)] x 100