Ο ρόλος του δώρου στη Βυζαντινή Διπλωματία

Γεράσιμος Μέριανος. Ιστορικός, Ερευνητής στο Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

24grammata.com/ free ebook (κατηγορία:  επιστημονικές μελέτες)

[κατέβασετο]

Τεκμήριον 7 (2007) 199-222.

Άλλες δημοσιεύσεις του κ. Μοσχονά (επιλογή)
• ”The Sons of Hagar” in Archbishop Eustathios’ The Capture of Thessaloniki: Some Evidence Concerning Late Twelfth Century Byzantine-Turkish Relations, Σύμμεικτα 17 (2005-2007) 213-221.
•Σούλεμπουργκ, ο υπερασπιστής της Κέρκυρας (αναδημοσιεύεται στο 24grammata.com:  κλικ εδώ)
• (σε συνεργασία με τον G. Gotsis) Wealth and Poverty in Theodoret of Cyrrhus’ On Providence, Journal of Eastern Christian Studies 59/1-2 (2007) 11-48.
• Οικονομικές ιδέες στο Βυζάντιο τον 12ο αιώνα. Οι περί οικονομίας απόψεις του Ευσταθίου Θεσσαλονίκης [ΙΒΕ / ΕΙΕ, Μονογραφίες 13], Αθήνα 2008, σελ. 362.
• (σε συνεργασία με την Κ. Σακορράφου) Ο βυζαντινός λόγιος και ο αναγεννησιακός αστρονόμος: Η μετάφραση των Eπιστολών του Θεοφύλακτου Σιμοκάττη από τον Νικόλαο Κοπέρνικο, Βυζαντινά Σύμμεικτα 19 (2009) 11-33.
• (σε συνεργασία με τον Γ. Γκότση) Η οικονομική επιστήμη ως αφετηρία νέων κριτικών τάσεων στη μελέτη της οικονομικής ιστορίας του ρωμαϊκού κόσμου, Νεύσις 19 (υπό έκδοση).

24grammata.com/ free ebook (κατηγορία:  επιστημονικές  μελέτες)

[κατέβασετο]