Περί αμβλώσεων και δημιουργία ψυχής

eye 24γραμματα24grammata.com/ θρησκεία

Ποια η διαφορά ανάμεσα στην έκτρωση και την άμβλωση;

Τι πίστευαν οι αρχαίοι έλληνες για την άμβλωση;

Τι πίστευαν οι πατέρες της Εκκλησίας;

Και πότε, τελικά, δημιουργείται η ψυχή;

Αυτά και άλλα πολλά πραγματεύεται σε τούτη τη μελέτη ο Δημήτριος Ξεσφύγγης, η οποία πιστεύουμε να αποτελέσει την απαρχή για ένα χρήσιμο και εποικοδομητικό διάλογο. Αναμένουμε και τις δικές σας απόψεις…

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Λ. ΞΕΣΦΥΓΓΗ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ
ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑMBΛΩΣΕΩΝ

& Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

Free ebook- 24grammata.com (κατηγορία: επιστημονικές μελέτες)
[κατέβασέτο]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.Η άμβλωση στην αρχαία Ελλάδα           σελ. 3
2.Ο όρος έκτρωση – άμβλωση  κατά τους Ιερούς Κανόνες  σύμφωνα με τη διδασκαλία των Πατέρων σε σύγκριση με την ιατρική επιστήμη                 σελ. 3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟΝ
Α) Η ΑΜΒΛΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ                         σελ. 5
1.Η άμβλωση κατά τον Μ. Βασίλειο                                                            σελ. 5
2.Η άμβλωση κατά τον  Άγιο Ιωάννη το Νηστευτή                                   σελ. 8
3.Η άμβλωση στον Νομοκάνονα του Φωτίου                                            σελ. 9

Β) Η ΑΜΒΛΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ                           σελ. 10
1.Η άμβλωση κατά την εν Αγκύρα Σύνοδο                                               σελ. 10
2.Η άμβλωση κατά την Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδο                         σελ. 11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ                                                       σελ. 12
1.Ο χρόνος δημιουργίας της ψυχής στην Π. Διαθήκη και οι απόψεις των Πατέρων          σελ. 12
2.Οι θεωρίες περί δημιουργίας της ψυχής ανά τους αιώνες   σελ. 13

ΣΥΜΠΕΡΣΜΑΤΑ          σελ. 14

Free ebook- 24grammata.com (κατηγορία: επιστημονικές μελέτες)
[κατέβασέτο]

    ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η άμβλωση στην Αρχαία Ελλάδα.

Η άμβλωση ήταν, γνωστή στην αρχαία Ελλάδα, χωρίς να θεωρείται κατακριτέα, από την τότε ηθική, και χωρίς να απαγορεύεται με ειδική νομική διάταξη. Το έμβρυο σύμφωνα με τις αντιλήψεις που επικρατούσαν τότε αποτελούσε μέρος της μητρικής γαστέρας, μια θέση την οποία δυστυχώς συναντάμε και στις μέρες μας από διάφορα φεμινιστικά κινήματα, και επομένως η μητέρα μπορούσε να το καταστρέψει χωρίς να λογοδοτήσει.

Ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης συνιστούσαν μάλιστα την άμβλωση ως κατάλληλο μέσο για τη λύση του δημογραφικού προβλήματος1 (Αριστοτέλης, Πολιτικά, βιβ. 7 κεφ.10).  Σύμφωνα με τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη η άμβλωση μπορούσε να εκτελείται χωρίς φόβο ποινής έως τα μέσα του πέμπτου μήνα της κυοφορίας. Ο Αριστοτέλης μάλιστα καθόριζε με νόμο τον αριθμό των παιδιών. Ακόμη αν τυχόν παρουσιάζονταν υπεράριθμα κρούσματα κυήσεως, τότε συνιστούσε την άμβλωση στους πρώτους μήνες, πριν ακόμη αποκτήσει το παιδί το αίσθημα ζωής, ενώ ο Ιπποκράτης ήταν ο πρώτος που απαγόρευσε στον ιατρό τη συμμετοχή του στη διενέργεια των αμβλώσεων όπως προκύπτει και από τον όρκο του «Οὐ δώσω δὲ οὐδὲ φάρμακον οὐδενὶ αἰτηθεὶς θανάσιμον, οὐδὲ ὑφηγήσομαι ξυμβουλίην τοιήνδε. Ὁμοίως δὲ οὐδὲ γυναικὶ πεσσὸν φθόριον δώσω».2 Θα μπορούσε δε να χαρακτηρισθεί ως πρόδρομος των Πατέρων της Εκκλησίας.

1) Ο όρος έκτρωση – άμβλωση  κατά τους Ιερούς Κανόνες σύμφωνα με τη διδασκαλία των Πατέρων σε σύγκριση με την ιατρική επιστήμη.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των Ιερών Κανόνων η έκτρωση και γενικότερα η άμβλωση είναι η εγκληματική εκείνη πράξη στην οποία προβαίνει η έγκυος γυναίκα, ή επιτρέπει σ’ άλλους να το πράξουν, με αποτέλεσμα να σκοτώσει το κυοφορούμενο υπ’ αυτής τέκνο, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει ότι στους Ιερούς Κανόνες δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ αμβλώσεως και εκτρώσεως όπως γίνεται στην Ιατρική επιστήμη.

Η ιατρική επιστήμη κάνει διάκριση μεταξύ εκτρώσεως και αμβλώσεως. Έκτρωση κατ’ αυτήν είναι ο προκλητός  τερματισμός της κύησης πριν από τη βιωσιμότητα, δηλαδή πριν το όψιμο έμβρυο αναπτυχθεί αρκετά για να επιβιώσει. Ο όρος έκτρωση εδώ σημαίνει την θεραπευτική διακοπή της κύησης ενώ ο όρος άμβλωση χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει την χωρίς ιατρική ένδειξη διακοπή της κύησης.3

Οι Πατέρες της Εκκλησίας δεν οδηγήθηκαν σε μια τέτοια λανθασμένη διάκριση διότι γι’ αυτούς σημασία έχει το αποτέλεσμα της πράξεως, δηλαδή, είτε  είναι θεραπευτική η διακοπή της κύησης, είτε όχι, πρόκειται για φόνο. Ωστόσο εισάγεται μία εξαίρεση που θα την δούμε παρακάτω.4 Έτσι οι Πατέρες προέβησαν στην καθιέρωση κανόνων για την ανάδειξη της αποτρόπαιης αυτής πράξης σε εκκλησιαστικό έγκλημα, όχι όμως με σκοπό την τιμωρία των πιστών μέσω των ποινών που καθιέρωσαν,  αλλά τη  σωτηρία τους μέσα απ’ αυτές τις ποινές.

Free ebook- 24grammata.com (κατηγορία: επιστημονικές μελέτες)
[κατέβασέτο]