Τα κύρια ονόματα που αρχίζουν από Ω

24grammata.com/ σημασία των κυρίων ονομάτων

υπεύθυνος στήλης: Αθ. Τσακνάκης

γράφει ο Αθανάσιος Τσακνάκης

Ωραία: το κύριο όνομα απαντά μόνον στο θηλυκό γένος και προέρχεται από την δασυνόμενη λέξη «ώρα», που κυρίως σημαίνει «χρονική περίοδος», ενώ δευτερευόντως «κατάλληλη χρονική περίοδος», οπότε «Ωραία» είναι «εκείνη που βρίσκεται στην κατάλληλη χρονική περίοδο τού βίου της». Εκτός από κύριο όνομα, βέβαια, η λέξη «ωραία» είναι ο τύπος τού θηλυκού γένους τού επιθέτου «ωραίος».

Ωραιοζήλη: προέρχεται από την σύνθεση των λέξεων «ωραία» (βλ. παραπάνω) και «ζήλος» (σφοδρή επιθυμία, έντονο πάθος), άρα «Ωραιοζήλη» είναι «εκείνη που έντονα επιθυμεί να είναι ωραία». Το όνομα απαντά μόνον στο θηλυκό γένος.

Ωριγένης: προέρχεται από την σύνθεση τής ψιλούμενης λέξης «ώρα» (μέριμνα, φροντίδα, πρόνοια) με τον όρο «γένος» (γένος, γενιά), άρα «Ωριγένης» είναι είτε «ο προερχόμενος από το γένος των μεριμνούντων» είτε «ο προερχόμενος από το γένος τού Ωρίωνα (βλ.λ.)». Το όνομα απαντά μόνον στο αρσενικό γένος.

Ωρίων: το όνομα προέρχεται από την ψιλούμενη λέξη «ώρα», που σημαίνει «μέριμνα, φροντίδα, πρόνοια», οπότε «Ωρίων» είναι «εκείνος που μεριμνά, που φροντίζει, που προνοεί». Απαντά μόνον στο αρσενικό γένος. Ο Ωρίων υπήρξε ένας από τους μυθικούς Γίγαντες, ο οποίος φονεύτηκε από την Θεά Αρτέμιδα και κατέστη αστερισμός.

Comments are closed.