Το άθλημα Μπούμερανγκ (boomerang) στην Ελλάδα

24grammata.com/ αθλητισμός

Με χαρά παρουσιάζουμε τη μοναδική ελληνική ιστοσελίδα για το άθλημα του μπούμερανγκ www.boomerangs.gr

Γιατί το μπούμερανγκ γυρίζει;

Παρά την απλή εμφάνιση του μπούμερανγκ, η χαρακτηριστική πτήση επιστροφής  διέπεται από ένα περίπλοκο συνδυασμό της φυσικής και της αεροδυναμικής. Το μπούμερανγκ είναι πολύ συχνά δύο πτερύγια  που σχηματίζουν γωνια μεταξύ 80 °  και 120 °, ωστόσο, κάποια νεότερα μπούμερανγκ έχουν περισσότερα από δύο πτερύγια. Ο συνδυασμός της κίνησης προς τα εμπρός με περιστροφή  δημιουργεί μια άνιση ανύψωση πάνω από τα πτερύγια. Καθώς η ροή του αέρα περνά πάνω από το ένα πτερύγιο γρηγορότερα από τα άλλα  δημιουργείται ανύψωση.
Όταν ρίχνεται σωστά, το μπούμερανγκ θα επιστρέψει. Το φυσικό γύρισμα του μπούμερανγκ ανατρέπει την ορθή γωνία και έχει σαν αποτέλεσμα να κάμπτει την πτήση του μπούμερανγκ. Αφού το κέντρο της ανύψωσης είναι μπροστά από το κέντρο βάρους άλλη δύναμη ανατροπής  δημιουργείται, κάνοντας το μπούμερανγκ να γυρίσει οριζόντια κατά τη διάρκεια της πτήσης του. Ο συνδυασμός αυτών των  δυνάμεων ονομάζεται γυροσκοπική μετάπτωση.
Η άνιση δύναμη που προκαλείται από τη διαφορά στην ταχύτητα μεταξύ των δύο πτερύγων εφαρμόζει μια σταθερή δύναμη στο πάνω μέρος της περιστροφής του μπούμερανγκ. Γι ‘αυτό το μπούμερανγκ κάνει συνεχώς στροφή προς τα αριστερά ή δεξιά, έτσι ώστε να ταξιδεύει σε έναν κύκλο και επιστρέφει στην αφετηρία του.