Το αντικαθρέφτισμα της Ιστορίας στην ποίηση του Κώστα Μόντη

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

24grammata.com/ free e book (κατηγορία: επιστημονικές μελέτες)
[κατέβασέτο]

Διαβάστε, επίσης,

α. Βιογραφικά του Κώστα Μόντη

β. Ο Κώστας Μόντης και η Ιταλική ποίηση. Μια πρώτη σύγκριση με τον Giorgio Caproni. Του Filippomaria Pontani     κλικ εδώ

Δημοσιεύτηκε στον τόμο: Κώστας Μόντης (1914-2004). Ο περιπατητής του ουρανού, Πρακτικά
Συνεδρίου, Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υ.Π.Π. Κύπρου, Λευκωσία 2008, σσ. 175-190
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
«Το αντικαθρέφτισμα της Ιστορίας στην ποίηση του Κώστα Μόντη»*
στην οικογένεια Μόντη
Ο φιλόλογος-ερευνητής που θα ήθελε να μελετήσει εκ του σύνεγγυς τις σχέσεις Ιστορίας – Λογοτεχνίας, δύσκολα νομίζω θα μπορούσε να βρει καταλληλότερο πεδίο έρευνας από την τομή τους· αναφέρομαι σε εκείνη τη μικτή επιστημολογική-ειδολογική ζώνη, την οποία θα όριζα ως «ιστοριογραφική ποιητική» και στην οποία ανήκουν υβριδικά είδη όπως το ιστορικό μυθιστόρημα και η ιστορική ποίηση.
Σε προηγούμενες γραπτές εργασίες και ομιλίες μου1 προσπάθησα να ανιχνεύσω αυτό το έδαφος, εξετάζοντας αδρομερώς την ιστορική ποίηση των ελλήνων Ρομαντικών, τον τόνο της οποίας δίνει η εθνικιστική ιδεολογία (ο «αλυτρωτισμός» για να το πω με μια λέξη), πιο συστηματικά την ιστορική μέθοδο και ποιητική του Καβάφη, που συνδέεται ομφάλια με τη λεγόμενη «καβαφική ειρωνεία» (τον διαλεκτικό-πολυφωνικό τρόπο με τον οποίο ο Καβάφης αντιλαμβάνεται τα πράγματα)…

24grammata.com/ free e book (κατηγορία: επιστημονικές μελέτες)
[κατέβασέτο]