Το Κέντρο Αρχαίων, Βυζαντινών και Νέων Ελληνικών Σπουδών “Φώτιος Μαλλέρος”

24grammata.com / εκπαίδευση/ καλλιτεχνική ζωή αποδήμων
1. Ίδρυση και έδρα του Κέντρου.

Αυτό το Κέντρο, που παραμένει μοναδικό στο είδος του στη Λατινική Αμερική, ιδρύθηκε το 1968, με το όνομα Κέντρο Βυζαντινών και Νέων Ελληνικών Σπουδών, με εισήγηση του αείμνηστου καθηγητή Φωτίου Μαλλέρου, όταν ήταν Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Χιλής ο καθηγητής Hernán Ramírez Necochea. Καθηγητές ιδρυτές υπήρξαν οι Φώτιος Μαλλέρος (+1986), Αλέξανδρος Ζορμπάς, Héctor Herrera Cajas (+1997) και Miguel Castillo Didier. Από την ίδρυσή του, η έδρα του Κέντρου είναι το Ελληνικόν Περίπτερον, κτίριο που δωρήθηκε στο Πανεπιστήμιο το 1961 από τους τότε Γενικούς Προξένους της Ελλάδας στο Σαντιάγο και το Βαλπαραϊσο, κκ. Γαβριήλ και Γεώργιο Μουστάκη. Από το 1998, επίσημο όνομα του Κέντρου είναι “Κέντρο Αρχαίων, Βυζαντινών και Νέων Ελληνικών Σπουδών Φώτιος Μαλλέρος”.

2. Προσωπικό. οι καθηγητές του Κέντρου είναι οι César García, Héctor García, Roberto Quiroz, José Marín, Roberto Soto, Sergio González και Miguel Castillo Didier. Όλοι οι καθηγητές έχουν μόνο μερικό ωράριο.

3. Βιβλιοθήκη.

Η βιβλιοθήκη περιέχει περίπου 9 χιλιάδες τόμους, για τον αρχαίο, μεσαιωνικό και νεότερο ελληνικό πολιτισμό, και μια συλλογή περιοδικών. Σημαντική είναι η συλλογή βυζαντινής τέχνης. Η ύπαρξη αυτής της βιβλιοθήκης, που είναι μοναδική στη Λατινική Αμερική, έγινε δυνατή χάρη σε δωρεές διάφορων ελληνικών ιδρυμάτων, όπως είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, το Ίδρυμα Ελένης και Κώστα Ουράνη, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη πλουτίστηκε από τη γενναιόδωρη δωρεά των βιβλιοθηκών τους από τους αείμνηστους κκ. Φώτιο Μαλλέρο και Γαβριήλ Μουστάκη.

4. Η δράση του Κέντρου:

α) Διδασκαλία. Πρόγραμμα Diploma de Estudios Griegos. Πρόκειται για παιδαγογικό Πρόγραμμα με 324 ώρες μαθημάτων, σε έξι εξάμηνα: Αρχαία ελληνική γλώσσα 1, Αρχαία ελληνική γλώσσα 2, Αρχαία ελληνική λογοτεχvία 1, Αρχαία ελληνική λογοτεχvία 2, Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας και Αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Άλλα Μαθήματα είναι: α) Αρχαία ελληνική γλώσσα για προχωρημένους φοιτητές. β) Νεοελληνική γλώσσα για αρχάριους. γ) Νεοελληνική γλώσσα για προχωρημένους φοιτητές. δ) Ιστορία και πολιτισμός του Βυζαντίου: όταν υπάρχουν εvδιαφερομένοι, προσφέρεται αυτό το μάθημα. ε) Βασική Τάξη “Η ελληνική κληρονομιά στο δυτικό πολιτισμό”. Αυτό το μάθημα προσφέρεται από το 2004 σε φοιτητές όλων των τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής. β) Έρευνα. Η έρευνα αποτελεί δουλειά όλων των καθηγητών. Τα αποτελέσματα δημοσιεύονται στην Επετηρίδα Βυζάντιον Νέα Ελλάς, και σε αυτοτελή βιβλία, και ανακοινούνται σε διεθνή συνέδρια στα οποία καλούνται οι καθηγητές.

γ) Εκδόσεις. Οι εκδόσεις αποτελούν σημαντική δραστηριότητα του Κέντρου, αν έχουμε υπόψη πως η ισπανική γλώσσα μιλιέται από 430 εκατομμύρια άτομα σε 20 χώρες. Κάθε μετάφραση, κάθε μελέτη, κάθε δοκίμιο, που δημοσιεύεται στη Χιλή είναι δυνατό να διαβαστεί από πολλούς ανθρώπους και να επανεκδοθεί σε άλλες ισπανόφωνες χώρες. Οι τόμοι που δημοσιεύτηκαν από το 1970 είναι 79. Και τα τεύχη της επετηρίδας είναι 26 ως το 2006. Οι εκδόσεις καλύπτουν θέματα για την Αρχαία, τη Βυζαντινή και τη Νεότερη Ελλάδα. Ειδική σημασία αποδόθηκε σε έργα βασικά, που δεν υπήρχαν στην ισπανική γλώσσα ή στη Λατινική Αμερική, όπως μια Ιστορία της Κύπρου, μια μεγάλη Ανθολογία της Νεοελληνικής Ποίησης, μια Ανθολογία του Νεοελληνικού Διηγήματος, τα Άπαντα του Καβάφη και του Κάλβου, και εκτεvείς ανθολογίες των Σεφέρη, Ρίτσου, Ελύτη, Βρεττάκου και άλλων ποιητών.
Για την εκδοτική δράση του Κέντρου ήταν και είναι σημαντική η οικονομική ενίσχυση που λαβαίνει από τη Διεύθυνση Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Πολιτισμού, τα οποία ευχαριστούμε θερμά.

δ) Γενική διάδοση του ελληνικού πολιτισμού. Κανονικά υπάρχουν δραστηριότητες διάδοσης του ελληνικού πολιτισμού για το γενικό κοινό, πανεπιστημιακό: δυο κύκλους διαλέξεων κάθε χρόνο, παρουσιάσεις βιβλίων, προβολή ελληνικών ταινιών και βίδεο, συναυλίες κ. α. Οι καθηγητές του Κέντρου δίνουν και διαλέξεις σε άλλα πανεπιστήμια των ισπαvόφωνων χωρών.

ε) Σχέσεις με άλλα ιδρύματα. Το Κέντρο έχει φιλικές σχέσεις συνεργασίας με ιδρύματα της Χιλής που ασχολούνται με τη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού, με την Ελληνική Πρεσβεία, την Κοινότητα, την Ορθόδοξη Εκκλησία, και με ιδρύματα της Ισπαvίας, της Αργεντινής, του Μεξικού, της Βραζιλίας, της Κολομβίας, της Βενεζουέλας και άλλων χωρών. Ειδική σημασία έχουν η σχέσεις με ελληνικά ιδρύματα και κυρίως με τα Υπουργεία Εξωτερικών και Πολιτισμού και με διάφορα Πανεπιστήμια. Συνεργάζονται με την Επετηρίδα Βυζάντιον Νέα Ελλάς, ελληνιστές της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Αργεντινής, του Μεξικού, της Βραζιλίας, της Κολομβίας και άλλων χωρών. Το Κέντρο συμμετέχει στη δράση της Ισπανικής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών, στη οποία ανήκουν ελληνιστές της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και των ιβηροαμερικανικών χωρών και της Διεθνούς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών.