“Αμφιλεγόμενοι Χώροι: Εκπαίδευση, Καταναλωτισμός και η τάξη των Διανοούμενων στην Μετανεωτερικότητα”

Γκαραγκουνης 24γραμματα“Αμφιλεγόμενοι Χώροι: Εκπαίδευση, Καταναλωτισμός και η τάξη των Διανοούμενων στην Μετανεωτερικότητα”

Δρ. Θάνος Γκαραγκούνης

24grammata.com- free ebοok

    [κατέβασέτο]


ISBN: 978-618-80809-5-9
Επίλεκτες Ψηφιακές Εκδόσεις: 24grammata.com
Σειρά: εν καινώ, Αριθμός σειράς: 91
Τόπος και Χρονολογία πρώτης έκδοσης: Λάρισα, 2014
Μέγεθος Αρχείου: 1,4 Mb
Σελίδες: 30
Μορφή αρχείου: pdf
Γραμματοσειρά: Times New Roman
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση δίχως την έγγραφη άδεια του δημιουργού ή του εκδότη.

 

Αμφιλεγόμενοι Χώροι: Εκπαίδευση, Καταναλωτισμός και η τάξη των Διανοούμενων στην Μετανεωτερικότητα
Περίληψη
Οι διανοούμενοι, εδώ ιδωμένοι σαν μια αμαρτία της καταναλωτικής κοινωνίας, έχουν χάσει τον ‘οργανικό’ τους ρόλο που παρουσιάστηκε από τον Gramsci και εισήλθαν σε μια εποχή όπου διάφοροι εμπειρογνώμονες, τεχνικοί και ειδικοί καθορίζουν τους όρους στην βάση των οποίων το άτομο και το υποκείμενο της Μετανεωτερικότητας υλοποιούνται. Ο Norbert Elias στο βιβλίο του Η Διαδικασία του Πολιτισμού πολύ χρήσιμα, υποστήριξε την άποψη ότι η κουλτούρα και ο πολιτισμός δεν είναι άσχετες έννοιες με την ευρύτερη καπιταλιστική και Διαφωτιστική διαδικασία που έλαβε χώρα στην Γαλλία και τη Γερμανία στην στροφή του 17ου αιώνα  και ότι η κουλτούρα και από εδώ και η εκπαίδευση, είναι χαρακτηριστικά που οφείλουν να ιδωθούν ως νέοι τρόποι κοινωνικής διαίρεσης, διαχωρισμού και διάκρισης –και μερικές φορές ως αντίσταση απέναντι στην παραδοσιακή εξουσία μιας Κρατικής ιεραρχίας. Για να καταλάβουμε τις διαδικασίες διάκρισης και αποκλεισμού που οι μεταμοντέρνοι διανοούμενοι αντιμετωπίζουν σήμερα, συμβουλεύομαι τρία κείμενα που ακτινοβολούν διάφορες εκδόσεις μιας τέτοιας ‘περίσσειας’: α) Πρώτον, ασχολούμαι με την πειθαρχική εξουσία του Michel Foucault ώστε να υποστηρίξω την άποψη ότι η εξουσία είναι γνώση  β) Δεύτερον, ακολουθώ την πρόταση του Zygmunt Bauman ότι ο καταναλωτισμός είναι ένα καθεστώς ελεγχόμενης ευτυχίας και άμεσης ικανοποίησης, εντός της οποίας οποιαδήποτε ‘χαρακτηριστικό οικονομικής ταξικής’ προέλευσης είναι αρκούντως αλλοιωμένο και ‘ακυρωμένο’  και γ) Τέλος, αναλαμβάνω να εξηγήσω τη θεωρία του Jacques Derrida περί αξία χρήσης που προσφέρει μια διαυγέστερη κατανόηση της καταναλωτικής κοινωνίας και του λόγου εξαιτίας του οποίου η παραδοσιακή πολιτικο-οικονομική ανάλυση και η Μαρξιστική οικονομική αποτυγχάνει να καταλάβει το ρόλο της εκπαίδευσης σήμερα.

24grammata.com- free ebοok

    [κατέβασέτο]

24γραμματα download

έργα του ιδίου από τις ηλ. εκδόσεις 24grammata.com

  1. Εισαγωγή στην Ανθρωπογεωγραφία, Θάνος Γκαραγκούνης  κλικ εδώ

  2. Η Καταναλωτική Κοινωνία κλικ εδώ 

  3. Θάνος Γκαραγκούνης, Η έννοια του χώρου στη Δυτική Φιλοσοφία κλικ εδώ

  4.  ΠΟ(Π)ΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ~Αναγνώσεις~ κλικ εδώ

  5. Essay II.: Geoeconomy The Geoeconomy of Value culture, postmodernity, space κλικ εδώ

  6. Geographical Αnalysis. A poststructuralist approach.Thanos Garagunis κλικ εδώ

  7. Mediterraneanism. Geographical Representations of the Mediterranean κλικ εδώ

  8. Θεωρία, Χώρος, Πολιτισμός”  κλικ εδώ