Θεματική Βιντεοθήκη: Κ. Καραμανλής / Διάγγελμα Εντάξη Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ.

24grammata.com/ ιστορικά βίντεο

Διάγγελμα Κωνσταντίνου Καραμανλή στην Ελληνική Τηλεόραση, διάρκεια 1:52