Κανταράκη Σοφία

24grammata.com/ προσωπικότητες

H Κανταράκη Σοφία είναι M.Sc. φιλόλογος- ιστορικός (οργανική θέση) στο 3ο Γυμνάσιο Βόλου. Β’ πτυχίο Θεολογικής Καποδιστριακού.
Υπεύθυνη δράσης etwinning και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
Επιμορφούμενη β’ επιπέδου και υπέρμαχος χρήσης ΤΠΕ στην εκπαίδευση με συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες εκπαιδευτικών θεμάτων και θεμάτων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.
Ιστολόγια Ερρωσο και Σοφία εν τάξει στο σχολικό δίκτυο.