ΣΠΥΡΟΣ Β. ΠΑΥΛΙΔΗΣ, σύντομο βιογραφικό

24grammata.com/προσωπικότητες

Ο ΣΠΥΡΟΣ Β. ΠΑΥΛΙΔΗΣ γεννήθηκε στην Κομοτηνή (1951) και αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Διδυμοτείχου (1969) και από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Πτυχία Φυσιογνωσίας-1973 και Γεωλογίας-1978).

Σήμερα είναι Καθηγητής Νεοτεκτονικής και Παλαιοσεισμολογίας στο Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Παρακολούθησε μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών στη Γαλλία (Dept. de Geodynamique Univ. Paris VI – Jussieu) και έκανε Διδακτορική Διατριβή στη Νεοτεκτονική (ΑΠΘ – 1985). Παρακολούθησε επίσης εκπαιδευτικά-ερευνητικά         προγράμματα σε ΗΠΑ (Καλιφόρνια-Νεβάδα-Γιούτα, Ρήγμα Αγίου Ανδρέα), Βρετανία, Ισπανία, Ιταλία, Κίνα, Σουηδία Ταϊβάν και Ιαπωνία.

Εργάστηκε ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο Σεισμολογικό Σταθμό του εργαστηρίου Γεωφυσικής του Α.Π.Θ.  (1979 -1986).

Από το 1986 μέχρι 1999 υπηρέτησε σε όλες τις βαθμίδες Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στον Τομέα                                                     Γεωλογίας και Φυσικής Γεωγραφίας του Α.Π.Θ.                                                                      (Λέκτορας 1986, Επικ. Καθηγητής 1989, Αναπλ. Καθηγητής 1994Καθηγητής 2000).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στη Νεοτεκτονική δομή και εξέλιξη σεισμικά ενεργών περιοχών της     Ελλάδας, την Παλαιοσεισμολογία – Σεισμοτεκτονική- Αρχαιοσεισμολογία, Ηφαιστειοτεκτονική, Ενεργό Τεκτονική-Γεωδυναμική του Αιγαίου, Θαλάσσια Σεισμικά Κύματα (Tsunami) και τη μελέτη σεισμικά ρηγμάτων στην Αλβανία, Βουλγαρία, Ιταλία, Κίνα, Τουρκία και τη σύγκρισή τους με τα αντίστοιχα του Ελλαδικού χώρου.

Υπήρξε επιστημονικός υπεύθυνος πολλών επιστημονικών ερευνητικών προγραμμάτων, ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών. Έχει δημοσιεύσει πλήθος επιστημονικών εργασιών σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και τόμους πρακτικών συνεδρίων, καθώς και δύο διδακτικά βιβλία, Νεοτεκτονική ,1986 και Γεωλογία των Σεισμών, 2003. Διοργάνωσε πολλά ελληνικά και Διεθνή συνέδρια όπως: «Ο Σεισμός της Κοζάνης Γρεβενών του 1995, Επιστημονική και Κοινωνική προσέγγιση» (Κοζάνη 1996), «6th International Symposium of Eastern Mediterranean Geology” (Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004). Είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Διεθνούς περιοδικού “Annales Tectonicae”, Guest Editor τριών Διεθνών περιοδικών και ειδικών τόμων (Journal of Geodynamics, Tectonophysics, Geological Society of America) και πολλών Ελληνικών και κριτής πέντε μεγάλης κυκλοφορίας διεθνών περιοδικών, καθώς και ελληνικών επιστημονικών περιοδικών και ειδικών τόμων.

Είναι μέλος της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και πολλών άλλων διεθνών επιστημονικών ενώσεων (European Union of Geosciences (EUG),  International Association of Structural Geologists (IASTAG), International Quaternary Association – Neotectonics Commission (INQUA-NC), Tectonic Hazards Group. Natural Hazard Society (NHS), Επιτροπή Τεκτονικής Γεωλογίας ΕΓΕ κ.α.. Υπήρξε μέλος του ΔΣ ΕΔΠ της Σχολής Θετικών Επιστημών και του Κεντρικού Συμβουλίου ΕΔΠ (πανελλήνιο Όργανο 1982-1986). Διετέλεσε Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ (1997-99), Πρόεδρος Επιτροπής Βιβλιοθήκης του Τμήματος Γεωλογίας (1996- 2006). Σήμερα είναι επίσης Αναπληρωτής πρόεδρος του τμήματος Γεωλογίας (2003-) και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας ( 2004- σήμερα).

Το Σεπτέμβριο του 2007 εκλέχθηκε Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ, θέση στην οποία επανεκλέχθηκε το Σεπτέμβριο του 2009. Τον Ιούνιο του 2010 εκλέχθηκε Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ.