Το Εγγλέζικο μαχαίρι

Μ. Καραγάτσης
    24grammata.com/  free ebook
[κατέβασέτο]

Βιβλιογραφία για τον  M. Καραγάτση

. Αναγνωστάκης Μανώλης, Τα συμπληρωματικά · Σημειώσεις κριτικής, σσ. 97-108. Αθήνα, Στιγμή, 1985.
. Βουρνάς Τάσος, «Μ.Καραγάτσης»,  Επιθεώρηση Τέχνης 69-72, 9-12/1960, σσ. 26-33.
. Δασκαλόπουλος Δημήτρης, «Καραγάτσης Μ.», Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος – Λαρούς – Μπριτάννικα 32, σσ. 70-71. Αθήνα, 1988.
. Δημάδης Κ.Α., Δικτατορία – Πόλεμος και Πεζογραφία, σ.366-408. Αθήνα, Γνώση, 1991.
. Καραντώνης Αντρέας, «Μ.Καραγάτσης», Πεζογράφοι και πεζογραφήματα της γενιάς του ’30, σσ. 139-156. Αθήνα, Παπαδήμας, 1977.
. Ζήρας Αλεξ., «Καραγάτσης Μ.», Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό 4. Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1985.
. Καραντώνης Αντρέας, «Καραγάτσης», Φυσιογνωμίες· Τόμος δεύτερος, σσ. 121-140. Αθήνα, Παπαδήμας, 1977.
. Μενδράκος Τάκης, «Ένας αισθησιακός κοσμοπολίτης του Μεσοπολέμου», Μικρές δοκιμές, σσ. 114-117. Αθήνα, Σοκόλης, 1990.
. Μερακλής Μ.Γ., «Τρεις παράγραφοι της καραγατσικής πεζογραφίας», Προσεγγίσεις στην ελληνική πεζογραφία  · Αστικός χώρος, σ. 85. Αθήνα, Καστανιώτης, 1986.
. Μητσάκης Κάρολος, «Μ. Καραγάτσης», Νεοελληνική πεζογραφία· Η γενιά του ’30, σσ. 99-109. Αθήνα, Ελληνική Παιδεία, 1977.
. Μπερλής Άρης, «Μ. Καραγάτσης», Η μεσοπολεμική πεζογραφία · Από τον πρώτο ως τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο (1914-1939) Δ΄, σσ. 262-345. Αθήνα, Σοκόλης, 1992.
. Παναγιωτόπουλος Ι. Μ., «Καραγάτσης Μ.», Τα πρόσωπα και τα κείμενα Β΄, σσ. 171-184. Αθήνα, Οι Εκδόσεις των Φίλων, 1980. (β΄ έκδοση)
. Πενά Νικολαΐς, «Το ερωτικό στοιχείο στη Μεγάλη Χίμαιρα του Μ.Καραγάτση», Πόρφυρας69 (Κέρκυρα), 4-6/1994, σσ. 144-146.
. Ραυτόπουλος Δημήτρης, «Μ.Καραγάτση: Σέργιος και Βάκχος», Επιθεώρηση ΤέχνηςΙΒ΄, ετ.ΣΤ΄, 7-8/1960, αρ.67-68, σσ. 66-70.
. Σαχίνης Απόστολος, «Μ.Καραγάτση: Νυχτερινή ιστορία – 1943, Το χαμένο νησί – 1943, Ο κοτζάμπασης του Καστρόπυργου – 1944», Η πεζογραφία της Κατοχής, σσ. 69-83. Αθήνα, Ίκαρος, 1948.
. Σαχίνης απόστολος, Μεσοπολεμικοί και μεταπολεμικοί πεζογράφοι, σσ. 36-49. Αθήνα, Εστία, ;
. Σαχίνης Απόστολος, Το ιστορικό μυθιστόρημα, σσ. 90-104. Αθήνα, Κωνσταντινίδης, 1981. (γ΄ έκδοση)
. Σαχίνης Απόστολος, Πεζογράφοι του καιρού μας, σσ. 91-99. Αθήνα, Εστία, 1978. (β΄ έκδοση)
. Χατζηφώτης Ι.Μ., «Καραγάτσης Μ.», Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας8. Αθήνα, Χάρη Πάτση, χ.χ.
. Χατζίνης Γιάννης, «Μ. Καραγάτση: Αντιπολοίαρχος Βασίλης Λάσκος», Νέα Εστία 44, ετ.ΚΒ΄, 15/8/1948, αρ.507, σσ. 1055-1056.
. Χατζίνης Γιάννης, «Μ. Καραγάτση:  Ο κίτρινος φάκελλος», Νέα Εστία 61, ετ.ΛΑ΄, 15/6/1957, αρ.719, σσ. 883-884.
. Vitti Mario, Η γενιά του τριάντα · Ιδεολογία και μορφή, σσ. 343-351. Αθήνα, Ερμής, 1979.

Αφιερώματα περιοδικών

. Νέα Εστία 70, τ. ΛΕ΄, 15/10/1961, αρ.823.
. Τετράδια «Ευθύνης» 14: Επανεκτίμηση του Μ. Καραγάτση, Αθήνα, 1981.
. Η λέξη, τ. 44/1985.
. Γραφή 12, 11-12/1990, σσ. 425-488.
. Διαβάζω 258, 6/3/1991.
. Νέα Εστία 130, τ. ΞΕ΄, 1/7/1991, αρ.1536.
. Μανδραγόρας, τ. 22-23/1999.
. Νέα Εστία, τ. 1729/2000.
. Αντί, τ. 768-769/2002.
http://karagatsis.ekebi.gr/bibliografia.html

24grammata.com/  free ebook
[κατέβασέτο]