Το ΕΛΛΗΝΟ -ΧΙΛΙΑΝΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ και ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

24grammata.com/  καλλιτεχνική ζωή αποδήμων
Το Ελληνοχιλιανό Εμπορικό και Πολιτιστικό Επιμελητήριο είναι ένας φορέας αρμόδιος για θέματα προώθησης εμπορικών και πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Χιλής.

Σκοποί του είναι:

1- Η αύξηση των εμπορικών, πολιτιστικών, βιομηχανικών και τουριστικών σχέσεων καθώς επίσης και των μεταφορών μεταξύ Ελλάδας και Χιλής.

2- Η προώθηση του εμπορίου σε διεθνές επίπεδο, τόσο ως προς τις εξαγωγές όσο και ως προς τις εισαγωγές, μεταξύ των δύο χωρών.

3- Η προώθηση της γνώσης και της πολιτιστικής ανταλλαγής μεταξύ Ελλάδας και Χιλής.

4- Η διατήρηση σχέσεων με συντεχνιακούς και παραγωγικούς οργανισμούς της χώρας και η δυνατότητα συνεταιρισμού με Ομοσπονδίες και Συνομοσπονδίες.

5-  Η δημιουργία κινήτρων σε όλες τις υποθέσεις που επηρεάζουν ή ενδιαφέρουν τους τομείς που αναπτύσσονται οι εμπορικές, βιομηχανικές και άλλες δραστηριότητες και υπηρεσίες των μελών.

6- Η συνεργασία στην προετοιμασία ή εφαρμογή νόμων, διαταγμάτων, κανονισμών και η διάδοση μελετών ή πληροφοριών προς εμπορικό όφελος.

7- Η πραγματοποίηση δημοσιευμάτων τύπου, η έκδοση εγκυκλίων και φυλλαδίων.

8- Η διοργάνωση σεμιναρίων ή διαλέξεων με σκοπό την πληροφόρηση των μελών, των αρχών και γενικά του κοινού, για όλα τα θέματα που αναφέρονται στο εμπόριο, την παραγωγή και τις υπηρεσίες που έχουν σχέση  με τις δραστηριότητες των μελών.

9- Η συμβολή στην ανάπτυξη, την πρόοδο και την επαγγελματική τελειοποίηση των μελών.

Σαντιάγο – 01 Ιανουαριου, 2010
www.chambercl.gr