τραγούδια από τη δεκαετία του ΄60 (τρίτο μέρος)

pribas c 24grammatajpg24grammata.com/ ιστορία του τραγουδιού

Τραγούδια από τη δεκαετία του ’60

(δίγλωσση έκδοση: Αγγλικά – Ελληνικά)

Μέρος Γ΄

επιλογή, μετάφραση, επιμέλεια: Γιώργος Πρίμπας

Διαβάστε όλη την εργογραφία (άρθρα, επιφυλλίδες, επιμέλεια ebook) του Γιώργου Πρίμπα στο 24grammata.com κλικ εδώ

Free ebook- 24grammata.com
[κατέβασέτο]

εδώ θα βρείτε το Μέρος Α’

και εδώ το Μέρος Β΄

καθώς και το κριτικό σημείωμα του Απόστολου Θηβαίου για τη συγκεκριμένη έκδοση κλικ εδώ

τραγούδια από τη δεκαετία του 60
τρίτο μέρος

Περιεχόμενα
Προλογικό σημείωμα – Η Ελεονώρα δεν πέθανε……..  9
Sympathy For The Devil     ….14
Born To Be Wild    …….20
Nights in White Satin  …….. 24
Babe I’m Gonna Leave You  ………28
Heroin …………. 30
Revolution ………..34
Who Are the Brain Police?….. 38
Willie the Pimp………. 42
Eight Miles High…..   44
Astronomy Domine ….. 46
October Song ………. 50
Proud Mary    …………54
The Sounds Of Silence ………..  58
All Day and all of the Night  ……..62
I Live one Day at a Time  ………..64
Αντί επιλόγου ……………………..  67

Free ebook- 24grammata.com
[κατέβασέτο]

εδώ θα βρείτε το Μέρος Α’

και εδώ το Μέρος Β΄