22/10/2011. 8ο Συνέδριο ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ, “Το ψηφιακό σχολείο”

24grammata.com/ Ημερολόγιο επιστημονικών συνεδρίων

“Το ψηφιακό σχολείο”
Προσεγγίσεις της σχολικής διαδικασίας μέσα από την ψηφιακή διάσταση.
8ο Συνέδριο ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ, Πολυχώρος Απόλλων Νομαρχίας Πειραιά, 22 και 23 Οκτωβρίου 2011 (υπό την αιγίδα του ΥΠΔΒΜΘ)

Στόχοι του Συνεδρίου
Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη
Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας κι εναλλακτικών προσεγγίσεων στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.
Η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας από μάχιμους εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται με εφαρμογές Τ.Π.Ε. στον εκπαιδευτικό χώρο δράσης τους
Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος πάνω σε περιπτώσεις αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση.
Να δοθεί βήμα σε μάχιμους εκπαιδευτικούς, να παρουσιάσουν τις θεωρητικές και πρακτικές προτάσεις τους αναφορικά με την ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στο σχολικό περιβάλλον, αναδεικνύοντας σημεία θετικής αλλά και αρνητικής κριτικής, απέναντι σε μεθοδολογίες, εργαλεία και πρακτικές που ενσωματώνουν τις ΤΠΕ.

για περισσότερες πληροφορίες: http://synedrio8.com/