H IΣΤΟΡΙΑ ΤHΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝHΣ ΣΙΝΑ

24grammata.com/ ιστορία/ θρησκεία
Η θέση της Ιεράς Μονής Σινά, παραδοσιακά συνδέεται με τη βιβλική γη της Μαδιάμ του Νοτίου Σινά, στους πρόποδες του Θεοβαδίστου όρους Σινά (σήμερα Gebel Musa, δηλαδή Όρος του Μωυσέως), όπου ο Μωυσής βοσκούσε τα πρόβατα του πεθερού του Ιοθώρ, ιερέα του Υψίστου Θεού (Ελιόν) και είδε το όραμα της Αγίας Βάτου. Εκεί δε αργότερα οδήγησε το Λαό του Ισραήλ, για να παραλάβει τέλος στην Αγία Κορυφή του ίδιου όρους από τον Θεό το Νόμο των Δέκα Εντολών. Κατά τους ελληνορωμαϊκούς χρόνους, η ευρύτερη περιοχή του Νοτίου Σινά διοικητικά συνδέεται με το χώρο της Πετραίας Αραβίας.
Ασχέτως, εάν η στρατηγική θέση της χερσονήσου οδηγούσε τους μεγάλους λαούς της ιστορίας να διέρχονται το Βόρειο τμήμα της, το Νότιο τμήμα ήδη από τους χρόνους των διωγμών του 3ου αιώνα άρχισε σταδιακά να συγκεντρώνει αναχωρητές στο χώρο της Αγίας Βάτου στους πρόποδες του όρους της Νομοδοσίας, μακριά από τη ματαιότητα, τα αδιέξοδα, την υποκρισία και τη σύγχυση των κοσμοπολιτικών χρόνων της ύστερης αρχαιότητας και την αποτρόπαιη σκληρότητα και ισοπεδωτική για τον απλό άνθρωπο κυριαρχία της Ρωμαϊκής εξουσίας.
Η Βιβλική Νομοδοσία, η Ελληνορωμαϊκή παράδοση και η συνεχής επί δεκαεπτά αιώνες Ασκητική διαβίωση Σιναϊτών αναχωρητών στο χώρο του Νοτίου Σινά και κυρίως περί την Αγία Βάτο, (χώρο όπου φυλάσσονται επίσης τα λείψανα της Μεγαλομάρτυρος Αγίας Αικατερίνης και μοναδικά εκκλησιαστικά κειμήλια και χειρόγραφα αφιερώματα απλών ανθρώπων ή μεγάλων θρησκευτικών και πολιτικών ηγετών-προσκυνητών), αποτελούν τον άξονα της Ιστορίας της Ιεράς Μονής Σινά. Η παράδοση δε αυτή αριθμεί δεκατέσσερις αιώνες ειρηνικής συμβίωσης με τους Βεδουίνους της περιοχής, γενόμενη σεβαστή εκτός από το Χριστιανικό Κόσμο, τον Ιουδαϊκό και τον Μουσουλμανικό προστατεύεται δε και από την UNESCO. Στην ενότητα των Σιναϊτικών Κειμένων και Καταλόγων περιέχεται κατάλογος των Ονομάτων όλων των Ηγουμένων και Αρχιεπισκόπων του Σινά, όπως επίσης και κατάλογος με όλες τις σημαντικές Σιναϊτικές χρονολογίες.

Ο Μωυσής στην Γη Μαδιάμ
Κατά τη νεανική περίοδο της ζωής του, ο Μωυσής για να σωθεί από την καταδίωξη του Φαραώ προσέφυγε στην περιοχή του ορεινού συγκροτήματος του Νοτίου Σινά, τη γη Μαδιάμ. Μετά τη γνωριμία του με την οικογένεια του Ιερέως της Μαδιάμ Ιοθώρ ενυμφεύφθη τη μία από τις επτά του κόρες, τη Σεπφώρα, από την οποία και απέκτησε δύο γιους, από τους οποίους τον πρώτο ονόμασε Γηρσάμ, δηλαδή Πάροικο, θεωρώντας την οικογένειά του πάροικο σε ξένο τόπο. Στην ησυχία και την απομόνωση της ερήμου του Σινά ο Μωυσής παρέμεινε επί σαράντα περίπου έτη ποιμαίνοντας τα πρόβατα του πεθερού του παράλληλα με την επιδίωξη της κάθαρσης της ψυχής του, μέχρι όταν ο Θεός του αποκαλύφθηκε, στις υπώρειες του Χωρήβ, στο θαύμα της Φλεγομένης Βάτου και το διέταξε να επιστρέψει στην Αίγυπτο να παραλάβει το λαό του.
Μετά την Έξοδο από την Αίγυπτο ο Μωυσής και ο Λαός του Ισραήλ, έφτασαν πάλι εδώ στις υπώρειες του Χωρήβ της γης Μαδιάμ, για να λάβουν το Νόμο από τον Θεό και να οργανώσουν τη θρησκευτική τους παράδοση στην πορεία τους προς τη γη της Επαγγελίας.
Στη Βόρεια πλευρά του Καθολικού στην περιοχή του Σκευοφυλακίου διατηρείται ως σήμερα το Φρέαρ στο οποίο ο Μωυσής κατά την Αγία Γραφή (΄Εξ.2.15-22) συνάντησε τις επτά θυγατέρες του Ιοθώρ και τις βοήθησε στο πότισμα των προβάτων τους. Τρεις χιλιάδες τετρακόσια μετά, η Μονή χρησιμοποιεί εν μέρει ακόμη το ίδιο Φρέαρ εξασφαλίζοντας οικονομία ύδρευσης. Από τις αρχές του 20ου αιώνα η άντληση του νερού λαμβάνεται με χειροκίνητη μηχανική αντλία κατασκευασμένη μάλλον στο Κάιρο.

πηγή: www.sinaimonastery.com