Ε.27 ελλην. λογοτεχνία 1880 - 1940

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης  Η Φόνισσα 

9.90 συμπερ. Φ.Π.Α.

Ε.27 ελλην. λογοτεχνία 1880 - 1940

Ο Κύβος και άλλες ιστορίες

6.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
15.00 συμπερ. Φ.Π.Α.

Ε.27 ελλην. λογοτεχνία 1880 - 1940

Λεμονοδάσος, Κοσμάς Πολίτης

15.00 συμπερ. Φ.Π.Α.

Ε.27 ελλην. λογοτεχνία 1880 - 1940

Ρόδα και Μήλα, Ψυχάρης Ιωάννης

16.00 συμπερ. Φ.Π.Α.

Ε.27 ελλην. λογοτεχνία 1880 - 1940

O Πατούχας, Ιωάννης Κονδυλάκης

16.00 συμπερ. Φ.Π.Α.

Ε.27 ελλην. λογοτεχνία 1880 - 1940

Η Νέα Διαθήκη μεταφρασμένη από Αλεξ. Πάλλη

17.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
16.00 συμπερ. Φ.Π.Α.

Ε.27 ελλην. λογοτεχνία 1880 - 1940

Διηγήµατα, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου

17.50 συμπερ. Φ.Π.Α.

Ε.27 ελλην. λογοτεχνία 1880 - 1940

Ο Γιάννης πάει στον πόλεμο, Γιώργος Σουρής

10.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
10.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
11.00 συμπερ. Φ.Π.Α.