Ε10. αστυνομική λογοτ.

The murder on the links by Agatha Cristie

9.90 συμπερ. Φ.Π.Α.
22.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
17.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
16.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
18.00 συμπερ. Φ.Π.Α.

Ε10. αστυνομική λογοτ.

Χελωνογλυφικά

8.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
19.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
17.00 συμπερ. Φ.Π.Α.

Ε.29 Ιστορικά μυθιστορήματα

Ιπποκράτης,  Μαρίλεια Γιαλούρη

23.00 συμπερ. Φ.Π.Α.

Ε10. αστυνομική λογοτ.

HAVANA END, Βάιος Γκαλημάνας

24.00 συμπερ. Φ.Π.Α.

Ε10. αστυνομική λογοτ.

Ο κύριος Χι, Άγγελος Χαριάτης

18.00 συμπερ. Φ.Π.Α.

Ε10. αστυνομική λογοτ.

Αχ! Σούζη Q, Κωστής Σχιζάκης

16.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
15.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
17.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
14.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
17.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
15.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
22.00 συμπερ. Φ.Π.Α.