18.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
15.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
13.00 συμπερ. Φ.Π.Α.