Απλά πράγματα…

24grammata.com/ από τη ζωή των λέξεων

ερμηνεία των όρων της καθημερινής τρέλας…” Από εκεί και πέρα κάθε συνειρμός δικός σας «βαρύνει» αποκλειστικά και μόνο εσάς, άντε και μερικούς άλλους”

γράφει ο Μιχάλης Τζανάκης*

Πολλές φορές, όσο κι αν υπάρχουν «παραμορφωτικοί» φακοί, όσο κι αν, κατά τον Άγγελο Τερζάκη, η αλήθεια είναι πολλαπλή, τα πράγματα είναι τόσο απλά, που δεν χωρούν αναλύσεις επί αναλύσεων και βαθυστόχαστοι προβληματισμοί. Ο ρεαλισμός υπαγορεύει μια απλή ανάγνωση λημμάτων ενός πλήρους λεξικού και τα συμπεράσματα βγαίνουν αβίαστα.

Το υποκειμενικό στοιχείο στο παρόν δημοσίευμα είναι η επιλογή των λημμάτων, για τα οποία φέρω την αποκλειστική «ευθύνη». Για την ερμηνεία των όρων τα «παράπονα» σας στον Γ.Μπαμπινιώτη απ όπου και αντιγράφω τα ερμηνεύματα. Από εκεί και πέρα κάθε συνειρμός δικός σας «βαρύνει» αποκλειστικά και μόνο εσάς, άντε και μερικούς άλλους!!!

Η παράθεση των όρων δε γίνεται αλφαβητικά, αφού αυτό δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία.

Ξεκινάμε, λοιπόν:
Σοσιαλισμός: η πολιτική θεωρία και το σύστημα κοινωνικής οργάνωσης, στο οποίο τα μέσα παραγωγής και κατανομής των αγαθών κατέχονται και ελέγχονται από κοινωνικές ομάδες,κοινότητες ή από το κράτος κι όχι από ιδιώτες.

Σοσιαλδημοκρατία: η πολιτική ιδεολογία και πρακτική που υποστηρίζει τη βαθμιαία μετάβαση στο σοσιαλισμό μέσω δημοκρατικών αρχών.

Βαρβαρότητα: πράξη που χαρακτηρίζεται από σκληρότητα.

Αλληλεγγύη: η σχέση αμοιβαίας ηθικής ή υλικής υποστήριξης

Διαβούλευση: συνεννοήσεις και διαπραγματεύσεις για την επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος.

Εφεδρεία: α. τμήματα που βρίσκονται σε ετοιμότητα για επέμβαση σε περίπτωση ανάγκης

       β. το σύνολο των πολιτών που, σε περίπτωση επιστράτευσης μπορούν ν ανακληθούν στο στρατό

    γ. οτιδήποτε φυλάσσεται για να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση ανάγκης.

Πατριωτισμός: η έμπρακτη αφοσίωση κάποιου στην πατρίδα

*Μνημόνιο: επίσημη γραπτή έκθεση.

Μεσοπρόθεσμος: αυτός του οποίου η πραγματοποίηση, η λήξη ή η εξόφληση τοποθετείται μεταξύ του κοντινού και του μακρινού μέλλοντος

Δημοκρατία: πολίτευμα στο οποίο η πολιτική εξουσία πηγάζει απ το λαό και ασκείται από εκλεγμένους αντιπροσώπους του προς όφελος του.
Αποκρατικοποίηση: η μετατροπή κρατικής περιουσίας (επιχείρησης ή εταιρείας) σε ιδιωτική.

Ξεπουλώ: πουλώ εξ ολοκλήρου κινητή ή και ακίνητη περιουσία συν. εκποιώ μτφ. Προδίδω

Ψεύτης: πρόσωπο που λέει ψέματα για ιδιοτελείς σκοπούς.

Υποτελής: 1 αυτός που υποχρεούται να πληρώνει τέλη ή φόρους σε κάποιον

  2 υποδουλωμένος.

Μειοδότης: 1. Πρόσωπο που εκτελεί έργο με κόστος ή αμοιβή χαμηλότερη από αυτήν που προτείνουν οι ανταγωνιστές του

2. (μτφ) πρόσωπο που βλάπτει το κοινό συμφέρον.

Πατριδοκαπηλία: η συναισθηματική εκμετάλλευση της έννοιας της πατρίδας (συνηθ. για ιδιοτελείς σκοπούς).

Εκβιασμός: η χρήση απειλής προκειμένου να εξαναγκαστεί κάποιος σε πράξη, η οποία ωφελεί αυτόν που ασκεί την απειλή.

Κυριαρχία: 1. η εξουσία σε πρόσωπο, περιοχή, αγαθά.

2 το κατοχυρωμένο δικαίωμα κάθε κράτους να αποφασίζει ελεύθερα και ανεξάρτητα για το πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό του σύστημα.

Κυνικότητα: η συμπεριφορά που χαρακτηρίζεται από ωμή ειλικρίνεια και έλλειψη (ηθικής) ευαισθησίας. Συν. αναίδεια, κυνισμός

Αντιπροσώπευση: η εξουσιοδοτημένη δράση για λογαριασμό άλλων.

Αναξιόπιστος: αυτός που δεν είναι άξιος εμπιστοσύνης.

Τράπεζα: οικονομική επιχείρηση ή οργανισμός εξουσιοδοτημένος να παρέχει διάφορες υπηρεσίες όπως καταθέσεις χρημάτων με τόκο, δανεισμό χρημάτων με τόκο, έκδοση και εξαργύρωση επιταγών κα.

Υποθηκεύω: 1 εγγράφω υποθήκη σε ακίνητο

  2. (μτφ) εξαρτώ κάτι από συνθήκες που δεν είναι ελέγξιμες, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει.

Εξαθλιώνω: οδηγώ σε αθλιότητα

Αδικία:1 η έλλειψη δικαιοσύνης

   2 πράξη αντίθετη με τους κανόνες δικαίου

3 γεγονός που δεν έπρεπε να γίνει

Προδοσία: α. το να προδίδει κανείς (κάποιον/κάτι) συν. ξεπούλημα

β (ειδικοτ.) η βλάβη της πατρίδας ή των συμφερόντων της

γ. ΝΟΜ.  εσχάτη προδοσία κάθε πράξη που συνιστά προσβολή του πολιτεύματος ή γενικά στρέφεται κατά της ασφάλειας της πατρίδας ή της εθνικής ακεραιότητας.

Αφαίμαξη: 1 η αφαίρεση αίματος από οργανισμούς για θεραπευτικούς ή διαγνωστικούς λόγους

  2 (μτφ) η απόσπαση σημαντικού χρηματικού ποσού ή άλλου στοιχείου.

* έχουμε και λέμε λοιπόν… (δημοσιευμένα τα χωρία σε αναρίθμητα έγκυρα site. Δες, για παράδειγμα 24grammata.com: ΣYΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ – ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ -)

1) σελ.119-ΔΕΝ μπορεί η Ελλάδα να πάρει δάνειο από άλλο δανειστή καθώς επίσης δεν μπορεί να υποθηκεύσει ούτε να ενεχυριάσει για άλλον περιουσία ή έσοδα ή να μεταφέρει το…χρέος της…

2) σελ 129.παραγρ.13.υποπαραγρ.1.

Αντίθετα ο δανειστής επιτρέπεται να μεταβιβάσει τα δικαιώματα κ τις υποχρεώσεις του.

Δηλ. μπορεί να δανειστήκαμε από τη Γερμανία άλλα να βρεθούμε χρεωμένοι στην Τουρκία ή τα Σκόπια!!! Γιατί η Γερμανία θα τους έχει πουλήσει τα δανειακά δικαιώματα της Ελλάδος

3) Σελ.129.παραγρ.14.υποπαραγρ.1 Η σύμβαση διέπεται από το Αγγλικό δίκαιο

4) σελ΄121.παραγρ.5 Το επιτόκιο για τα 80 δις ευρωπαϊκών δανείων είναι 5,2 κυμαινόμενο για την πρώτη 3ετία.6,2 για τα επόμενα χρόνια κ +2% τόκοι υπερημερίας εάν έχει λήξει το δάνειο, επαναπροσδιοριζόμενο ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ!!!!

5) Σελ 123 Η Ελλάδα εάν δεν πληρώσει κάποιο από τα παλαιότερα δάνεια κ όχι τα 110 που παίρνουμε τώρα, που λήγουν ή προβεί σε αναστολή πληρωμών παλαιότερου δανείου, δεν μπορεί να εκταμιεύσει χρήματα από το μηχανισμό κ υποχρεούται να πληρώσει άμεσα το υπόλοιπο κεφάλαιο του δανείου του μηχανισμού μαζί με όλες τις επιβαρύνσεις.

6) σελ 123,παράγραφος 5… Μόνο το δικαστήριο της ευρωπαϊκής ένωσης καί τα συνταγματικά δικαστήρια των δανειστών μπορούν να ακυρώσουν τη σύμβαση, γιατί παραβιάζεται το ευρωπαϊκό δίκαιο ή το σύνταγμα του δανειστή αντίστοιχα.

7) Με την παρούσα ο δανειολήπτης αμετάκλητα κ άνευ όρων, παραιτείται από κάθε ασυλία την οποία έχει ή πρόκειται να αποκτήσει όσον αφορά τον ίδιο ή τα περιουσιακά του στοιχεία απο νομικές διαδικασίες σε σχέση με την παρούσα σύμβαση. Όσον αφορά κατάσχεση, διαταγή κ όσον αφορά την εκτέλεση κατά των περιουσιακών στοιχείων του στο βαθμό που δεν το απαγορεύει δικαστικός νόμος. Ούτε ο δανειολήπτης, ούτε τα περιουσιακά του στοιχεία έχουν ασυλία !!!
ΥΓ. στην εποχή της τεχνολογίας και της πληροφόρησης, δεν δικαιολογείται η άγνοια, πολύ δε περισσότερο η κοινωνική «αφασία».

*ο Μιχάλης Τζανάκης είναι φιλόλογος,

tonoikaipnevmata.wordpress.com