“Με της αφής τα μάτια”, Χρήστος Τουμανίδης

Με της αφής τα μάτια
Χρήστος Τουμανίδης,     έργα του ιδίου
24grammata.com/ free ebooks

[κατέβασέτο / download]
Πρώτη δημοσίευση:
Περιοδικό Φαρφουλάς, Τεύχος 15 (Αθήνα 2012) στα πλαίσια του αφιερώματος για την Αφή.
Δημοσιεύεται κατόπιν αδείας του συγγραφέα και του υπεύθυνου του περιοδικού Φαρφουλάς.

 

Το συγκεκριμένο ebook επιμελήθηκε ο Γιώργος Πρίμπας