Γιάννης Κολιόπουλος: σύντομο βιογραφικό

24grammata.com/ προσωπικότητες

Ο Γιάννης Σ. Κολιόπουλος είναι καθηγητής Ιστορίας των Νεώτερων Χρόνων στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι επίσης αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου Αίμου, μέλος της επιστημονικής επιτροπής του Κέντρου Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκμηριώσεως (ΚΕΠΙΤ) του Μουσείου Μακεδονικού Aγώνος, αντιπρόεδρος της Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας, μέλος του επταμελούς συμβουλίου του ΑΠΘ και μέλος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

Κυριότερα έργα του είναι: Greece and the British Connection, 1935-1941 (1977), (ελληνική μετάφραση: Η δικτατορία του Μεταξά και ο πόλεμος του ’40, 2005), Οι ληστές της Kεντρικής Ελλάδος στα μέσα του 19ου αι. (2005), Brigands with a Cause: Brigandage and Irredentism in Modern Greece 1821-1912 (1987), Λεηλασία φρονημάτων: Το Μακεδονικό Zήτημα την περίοδο της Κατοχής και του Εμφυλίου Πολέμου 1941-1949, 2 τόμοι (1994), Η «πέραν» Ελλάς και οι «άλλοι» Έλληνες. Το σύγχρονο Ελληνικό έθνος και οι ετερόγλωσσοι σύνοικοι Χριστιανοί, 1800-1912 (2003).

Τιμητικές διακρίσεις: Stephen Runciman Prize (1987) για το έργο Brigands with a Cause και Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών (1994) για τον Α΄ τόμο του βιβλίου Λεηλασία Φρονημάτων.
Από τις Εκδόσεις Καστανιώτη κυκλοφορούν:
Ελλάς. Η σύγχρονη συνέχεια, 2006
www.kastaniotis.com