Ε16. εκπαίδευση

Επάγγελμα Μαθητής

17.00 συμπερ. Φ.Π.Α.

Ε.37 Διαγωνισμοί Δημ. / Κατατακτ.

ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (Σ.Λ.)

16.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
20.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
20.00 συμπερ. Φ.Π.Α.

Ε16. εκπαίδευση

Τέχνη της Φωτογραφίας

20.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
20.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
20.00 συμπερ. Φ.Π.Α.

Ε.37 Διαγωνισμοί Δημ. / Κατατακτ.

Οικονομική των επιχειρήσεων, Κων. Βιδάλης

18.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
12.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
18.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
19.00 συμπερ. Φ.Π.Α.