Κριτήρια αξιολόγησης στη χημεία Γ΄ Λυκείου, Δρ. Παναγιώτης Κουτσομπόγερας.

23.00 συμπερ. Φ.Π.Α.

Κριτήρια αξιολόγησης στη χημεία Γ΄ Λυκείου, Δρ. Παναγιώτης Κουτσομπόγερας.

23.00 συμπερ. Φ.Π.Α.