22.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
18.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
15.90 συμπερ. Φ.Π.Α.

Ε16. εκπαίδευση

Driving licence

26.50 συμπερ. Φ.Π.Α.
24.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
25.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
16.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
20.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
33.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
33.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
20.00 συμπερ. Φ.Π.Α.

Ε16. εκπαίδευση

Τέχνη της Φωτογραφίας

20.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
20.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
20.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
20.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
20.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
18.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
15.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
18.00 συμπερ. Φ.Π.Α.

E30. nautical pulications

Celestial Navigation, George Tsiminos

30.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
80.00 συμπερ. Φ.Π.Α.

E30. nautical pulications

Ship Stability, George Tsiminos, Captain

30.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
30.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
30.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
36.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
30.00 συμπερ. Φ.Π.Α.