Ε16. εκπαίδευση

Χημεία Β΄Λυκείου

17.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
19.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
32.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
30.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
22.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
20.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
29.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
55.00 συμπερ. Φ.Π.Α.

Ε16. εκπαίδευση

Επάγγελμα Μαθητής

17.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
20.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
22.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
22.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
22.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
18.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
24.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
25.00 συμπερ. Φ.Π.Α.

Ε.37 Διαγωνισμοί Δημ. / Κατατακτ.

ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (Σ.Λ.)

16.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
20.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
33.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
33.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
20.00 συμπερ. Φ.Π.Α.

Ε16. εκπαίδευση

Τέχνη της Φωτογραφίας

20.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
20.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
20.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
20.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
20.00 συμπερ. Φ.Π.Α.

Ε.37 Διαγωνισμοί Δημ. / Κατατακτ.

Οικονομική των επιχειρήσεων, Κων. Βιδάλης

18.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
15.00 συμπερ. Φ.Π.Α.
18.00 συμπερ. Φ.Π.Α.